Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Kymijoen vesi ja ympäristö ry on luotettava kotimainen vesistö- ja ympäristötutkimusten ammattilainen. Yhdessä akkreditoidun laboratoriomme kanssa tuotamme monipuolisia ja laadukkaita ympäristön havainnointi-, tarkkailu- ja tutkimuspalveluja. Vuosikymmenien kokemuksella tarkkailemme vedenlaatua ja ympäristöä sekä hoidamme ja suojelemme vesiluontoa.

Ajankohtaista

Yhdistys on aloittanut selvitystyön mikromuovien tutkimisesta

Julkaistu 07.02.2019 13:53

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tavoitteena on selvittää, kuinka mikromuovitutkimusta voidaan hyödyntää yhdistyksen toiminta-alueella ja yhdistyksen tutkimustoimintaan kuuluvissa tarkkailuissa. Selvitystyö…
Lue lisää…

Idänkirsikorennon lisääntyminen varmistui Haminan Husulassa

Julkaistu 13.08.2018 10:19

Idänkirsikorento asutti uuden tekokosteikon Haminan Husulassa ja sen lisääntyminen saatiin varmistettua vuosina 2016 ja 2018. Tutkimusraportti on ladattavissa Julkaisut-sivulta.

Henkilökuva: Vesistötutkimuspäällikkö Janne Raunio

Julkaistu 05.12.2017 16:44

Haastattelussamme vesistötutkimuspäällikkö Janne Raunio kertoo mietteitään monipuolisesta työstään yhdistyksessä:  Kun Jannen hydrobiologian ja limnologian opiskelut tulivat loppuvaiheeseen, haki hän samanaikaisesti…
Lue lisää…

Hyönteiset kertovat soiden ja lintuvesien tilasta

Julkaistu 04.10.2017 12:35

Kaakkois-Suomen lintuvesien hoidon jälkitarkkailuihin sekä Suon arvottaminen ja taustakuormitus -hankkeisiin liittyvissä tutkimuksissa saatiin mielenkiintoisia tuloksia. Tutkimusraportit ovat ladattavissa Julkaisut-sivulta.

Mittaustulokset

Kymijoen vedenlaatu

Päivitetty: 19.03.2019

Kymijoen vedenlaatua seurataan säännöllisesti viidellä näytteenottopaikalla. Uusimpien tulosten alla näkyy kuvaaja fosforikuormituksesta vuosina 1985-2016.

Katso tulokset

Merialueen vedenlaatu

Päivitetty: 20.02.2019

Kymijoen edustan merialueen vedenlaatua seurataan 42 näytteenottopaikalla, joista neljällä tiheämmin.

Katso tulokset

Heinolan Konniveden vedenlaatu

Päivitetty: 07.11.2017

Konniveden vedenlaatua seurataan säännöllisesti.

Katso tulokset

Kalastotutkimukset

Päivitetty: 07.02.2019

Kalaporrasseurannat Koivukoskella ja Korkeakoskella vuonna 2018

Katso tulokset

Kuvat: Kymijoen kuvapankkihanke