Kymijoen vesi ja ympäristö ry.
usva
usva

Kymijoen vesi ja ympäristö ry on alueellinen vesiensuojeluyhdistys, vesistö- ja ympäristötutkimusten ammattilainen vuodesta 1962-lähtien. Hoidamme vesistön ja vedenlaadun kenttätyöt, laboratorioanalyysit ja raportoinnit. Tuotamme laadukkaita ja käyttökelpoisia vesien ja ympäristön havainnointi-, tarkkailu- ja tutkimuspalveluja sekä edistämme vesien- ja ympäristönsuojelua ja jaamme ympäristövalistusta.

Ajankohtaista

Idänkirsikorennolle tehtiin uusi elinympäristö

Julkaistu 10.08.2016 08:32

EU:n luontodirektiivillä suojeltu idänkirsikorento (Sympecma paedisca) onnistui kesän aikana lisääntymään Haminan Husulaan rakennetussa tekokosteikossa. Liikennevirasto teki Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen edellyttämän kosteikon…
Lue lisää…

Kymijoen Hurukselan vedenlaadun Online-mittaus

Julkaistu 19.05.2016 08:59

Kymijoen jatkuvatoiminen vedenlaadun Online-mittaus Kymijoen Hurukselassa on käynnistynyt. Mitattavat parametrit ovat sameus, sähkönjohtavuus ja lämpötila.   Kirjaudu saamillasi tunnuksilla osoitteessa: …
Lue lisää…

Katso lisää

Mittaustulokset

Kymijoen vedenlaatu

Päivitetty 17.08.2016

Kymijoen vedenlaatua seurataan säännöllisesti viidellä näytteenottopaikalla.

Katso tulokset

Merialueen vedenlaatu

Päivitetty 17.08.2016

Kymijoen edustan merialueen vedenlaatua seurataan 42 näytteenottopaikalla, joista neljällä tiheämmin.

Katso tulokset

Kalojen elohopeapitoisuudet

Kymijoen ja sen edustan merialueen kalojen käyttökelpoisuutta seurataan tutkimalla elohopeapitoisuuksia joka toinen vuosi.

Katso tulokset

Kuvat: Kymijoen kuvapankkihanke