Kymijoen vesi ja ympäristö ry.
usva
usva

Kymijoen vesi ja ympäristö ry on alueellinen vesiensuojeluyhdistys, vesistö- ja ympäristötutkimusten ammattilainen vuodesta 1962-lähtien. Hoidamme vesistön ja vedenlaadun kenttätyöt, laboratorioanalyysit ja raportoinnit. Tuotamme laadukkaita ja käyttökelpoisia vesien ja ympäristön havainnointi-, tarkkailu- ja tutkimuspalveluja sekä edistämme vesien- ja ympäristönsuojelua ja jaamme ympäristövalistusta.

Ajankohtaista

Kymijoen Hurukselan vedenlaadun Online-mittaus

Julkaistu 19.05.2016 08:59

Kymijoen jatkuvatoiminen vedenlaadun Online-mittaus Kymijoen Hurukselassa on käynnistynyt. Mitattavat parametrit ovat sameus, sähkönjohtavuus ja lämpötila.   Kirjaudu saamillasi tunnuksilla osoitteessa: …
Lue lisää…

Henkilökuva: Tutkija Anne Åkerberg

Julkaistu 09.05.2016 10:27

Anne Åkerberg, Kymijoen vesi ja ympäristö ry on tuttu allekirjoitus sadoista raporteista ja julkaisuista. Haastattelussamme Anne kertoo mietteitään työstään yhdistyksessä,…
Lue lisää…

Katso lisää

Mittaustulokset

Kymijoen vedenlaatu

Päivitetty 15.07.2016

Kymijoen vedenlaatua seurataan säännöllisesti viidellä näytteenottopaikalla.

Katso tulokset

Merialueen vedenlaatu

Päivitetty 18.07.2016

Kymijoen edustan merialueen vedenlaatua seurataan 42 näytteenottopaikalla, joista neljällä tiheämmin.

Katso tulokset

Kalojen elohopeapitoisuudet

Kymijoen ja sen edustan merialueen kalojen käyttökelpoisuutta seurataan tutkimalla elohopeapitoisuuksia joka toinen vuosi.

Katso tulokset

Kuvat: Kymijoen kuvapankkihanke