Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Kymijoen vesi ja ympäristö ry on alueellinen vesiensuojeluyhdistys, vesistö- ja ympäristötutkimusten ammattilainen vuodesta 1962-lähtien. Hoidamme vesistön ja vedenlaadun kenttätyöt, laboratorioanalyysit ja raportoinnit. Tuotamme laadukkaita ja käyttökelpoisia vesien ja ympäristön havainnointi-, tarkkailu- ja tutkimuspalveluja sekä edistämme vesien- ja ympäristönsuojelua ja jaamme ympäristövalistusta.

Mittaustulokset

Kymijoen vedenlaatu

Päivitetty 04.04.2017

Kymijoen vedenlaatua seurataan säännöllisesti viidellä näytteenottopaikalla.

Katso tulokset

Merialueen vedenlaatu

Päivitetty 08.03.2017

Kymijoen edustan merialueen vedenlaatua seurataan 42 näytteenottopaikalla, joista neljällä tiheämmin.

Katso tulokset

Kalojen elohopeapitoisuudet

Kymijoen ja sen edustan merialueen kalojen käyttökelpoisuutta seurataan tutkimalla elohopeapitoisuuksia joka toinen vuosi.

Katso tulokset

Kuvat: Kymijoen kuvapankkihanke