Kymijoen vesi ja ympäristö ry.
usva
usva

Kymijoen vesi ja ympäristö ry on alueellinen vesiensuojeluyhdistys, vesistö- ja ympäristötutkimusten ammattilainen vuodesta 1962-lähtien. Hoidamme vesistön ja vedenlaadun kenttätyöt, laboratorioanalyysit ja raportoinnit. Tuotamme laadukkaita ja käyttökelpoisia vesien ja ympäristön havainnointi-, tarkkailu- ja tutkimuspalveluja sekä edistämme vesien- ja ympäristönsuojelua ja jaamme ympäristövalistusta.

Ajankohtaista

KAS ELY:n vesistönäytteenotot

Julkaistu 21.09.2015 13:42

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Kymenlaakson luonnonvesinäytteenotot ovat siirtyneet yhdistyksen hoidettavaksi. Samassa yhteydessä ympäristönäytteenottaja Jarmo Nironen liittyi ELY-keskuksesta yhdistyksen vahvuuteen. Lisääntynyttä näytteenottoa varten…
Lue lisää…

Sutelan sillan vedenlaaduntarkkailu

Julkaistu 04.05.2015 08:06

Yhdistys tarkkailee vuonna 2015 Sutelan sillan uusimisen vaikutuksia Kymijoen vedenlaatuun ja vuollejokisimpukan elinoloihin. Simpukoita tutkitaan sukeltamalla ja vedenlaatutietoa kerätään vesinäytteillä…
Lue lisää…

Katso lisää

Mittaustulokset

Kymijoen vedenlaatu

Päivitetty 14.04.2016

Kymijoen vedenlaatua seurataan säännöllisesti viidellä näytteenottopaikalla.

Katso tulokset

Merialueen vedenlaatu

Päivitetty 08.03.2016

Kymijoen edustan merialueen vedenlaatua seurataan 42 näytteenottopaikalla, joista neljällä tiheämmin.

Katso tulokset

Kalojen elohopeapitoisuudet

Kymijoen ja sen edustan merialueen kalojen käyttökelpoisuutta seurataan tutkimalla elohopeapitoisuuksia joka toinen vuosi.

Katso tulokset

Kuvat: Kymijoen kuvapankkihanke