Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Kymijoen vesi ja ympäristö ry on alueellinen vesiensuojeluyhdistys, vesistö- ja ympäristötutkimusten ammattilainen vuodesta 1962 lähtien. Hoidamme vesistön ja vedenlaadun kenttätyöt, laboratorioanalyysit ja raportoinnit. Kotimaisena toimijana tarjoamme Kymen Ympäristölaboratorion kanssa laadukkaita vesien ja ympäristön havainnointi-, tarkkailu- ja tutkimuspalveluja sekä edistämme vesien- ja ympäristönsuojelua ja jaamme ympäristövalistusta.

Ajankohtaista

Idänkirsikorennon lisääntyminen varmistui Haminan Husulassa

Julkaistu 13.08.2018 10:19

Idänkirsikorento asutti uuden tekokosteikon Haminan Husulassa ja sen lisääntyminen saatiin varmistettua vuosina 2016 ja 2018. Tutkimusraportti on ladattavissa Julkaisut-sivulta.

Henkilökuva: Vesistötutkimuspäällikkö Janne Raunio

Julkaistu 05.12.2017 16:44

Haastattelussamme vesistötutkimuspäällikkö Janne Raunio kertoo mietteitään monipuolisesta työstään yhdistyksessä:  Kun Jannen hydrobiologian ja limnologian opiskelut tulivat loppuvaiheeseen, haki hän samanaikaisesti…
Lue lisää…

Hyönteiset kertovat soiden ja lintuvesien tilasta

Julkaistu 04.10.2017 12:35

Kaakkois-Suomen lintuvesien hoidon jälkitarkkailuihin sekä Suon arvottaminen ja taustakuormitus -hankkeisiin liittyvissä tutkimuksissa saatiin mielenkiintoisia tuloksia. Tutkimusraportit ovat ladattavissa Julkaisut-sivulta.

Maltti metsänhoidossa – valtti vesienhoidossa

Julkaistu 06.09.2017 14:37

Maltti metsänhoidossa – valtti vesienhoidossa -hanke on käynnistynyt. Projektipäälliköksi valittiin FM Miina Fagerlund. Lue lisää Hankkeet-sivulta.

Mittaustulokset

Kymijoen vedenlaatu

Päivitetty: 08.01.2019

Kymijoen vedenlaatua seurataan säännöllisesti viidellä näytteenottopaikalla. Uusimpien tulosten alla näkyy kuvaaja fosforikuormituksesta vuosina 1985-2016.

Katso tulokset

Merialueen vedenlaatu

Päivitetty: 12.12.2018

Kymijoen edustan merialueen vedenlaatua seurataan 42 näytteenottopaikalla, joista neljällä tiheämmin.

Katso tulokset

Heinolan Konniveden vedenlaatu

Päivitetty: 07.11.2017

Konniveden vedenlaatua seurataan säännöllisesti.

Katso tulokset

Kalastotutkimukset

Päivitetty: 18.12.2018

Kalaporrasseurannat Koivukoskella ja Korkeakoskella vuonna 2018

Katso tulokset

Kuvat: Kymijoen kuvapankkihanke