Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Kymijoen vesi ja ympäristö ry on alueellinen vesiensuojeluyhdistys, vesistö- ja ympäristötutkimusten ammattilainen vuodesta 1962 lähtien. Hoidamme vesistön ja vedenlaadun kenttätyöt, laboratorioanalyysit ja raportoinnit. Kotimaisena toimijana tarjoamme Kymen Ympäristölaboratorion kanssa laadukkaita vesien ja ympäristön havainnointi-, tarkkailu- ja tutkimuspalveluja sekä edistämme vesien- ja ympäristönsuojelua ja jaamme ympäristövalistusta.

Ajankohtaista

Vesiympäristön biologisen näytteenoton erikoistumiskurssi Kouvolassa 8.6.2018

Julkaistu 11.05.2018 14:32

Kurssi ja sen sisältämä tentti ovat yksi erikoistumisala ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmässä (Certi 07). Kurssi käsittelee vesiympäristön biologista näytteenottoa. Koulutuksesta vastaa Suomen…
Lue lisää…

Henkilökuva: Vesistötutkimuspäällikkö Janne Raunio

Julkaistu 05.12.2017 16:44

Haastattelussamme vesistötutkimuspäällikkö Janne Raunio kertoo mietteitään monipuolisesta työstään yhdistyksessä:  Kun Jannen hydrobiologian ja limnologian opiskelut tulivat loppuvaiheeseen, haki hän samanaikaisesti…
Lue lisää…

Hyönteiset kertovat soiden ja lintuvesien tilasta

Julkaistu 04.10.2017 12:35

Kaakkois-Suomen lintuvesien hoidon jälkitarkkailuihin sekä Suon arvottaminen ja taustakuormitus -hankkeisiin liittyvissä tutkimuksissa saatiin mielenkiintoisia tuloksia. Tutkimusraportit ovat ladattavissa Julkaisut-sivulta.

Maltti metsänhoidossa – valtti vesienhoidossa

Julkaistu 06.09.2017 14:37

Maltti metsänhoidossa – valtti vesienhoidossa -hanke on käynnistynyt. Projektipäälliköksi valittiin FM Miina Fagerlund. Lue lisää Hankkeet-sivulta.

Mittaustulokset

Kymijoen vedenlaatu

Päivitetty 28.05.2018

Kymijoen vedenlaatua seurataan säännöllisesti viidellä näytteenottopaikalla. Uusimpien tulosten alla näkyy kuvaaja fosforikuormituksesta vuosina 1985-2016.

Katso tulokset

Merialueen vedenlaatu

Päivitetty 28.05.2018

Kymijoen edustan merialueen vedenlaatua seurataan 42 näytteenottopaikalla, joista neljällä tiheämmin.

Katso tulokset

Heinolan Konniveden vedenlaatu

Päivitetty 07.11.2017

Konniveden vedenlaatua seurataan säännöllisesti.

Katso tulokset

Kalastotutkimukset

Päivitetty 20.06.2018

Kalaporrasseurannat Kissakoskella ja Korkeakoskella vuonna 2017

Katso tulokset

Kuvat: Kymijoen kuvapankkihanke