Uutiset vuodelta 2014

Videot: lohet Kymijoella

Päivitetty: 17.12.2014

Kalastotutkimukset

Päivitetty: 08.11.2019

Kalaporrasseuranta Korkeakoskella vuonna 2019

 

 

 

Kymijoen ja sen edustan merialueen kalojen elohopeapitoisuuksia vuonna 2018

 

Alue Kalalaji Pitoisuus keskiarvo mgHg/kg Pitoisuus min mgHg/kg Pitoisuus max mgHg/kg
Voikkaa hauki 0,3 0,2 0,4
Voikkaa ahven 0,2 0,2 0,3
Kuusankoski hauki 0,3 0,2 0,6
Tammijärvi hauki 0,6 0,3 1,0
Tammijärvi ahven 0,4 0,3 0,5
Kotkan edusta hauki 0,5 0,2 0,8

 

 

 

 

 

 

 

Merialueen vedenlaatu 2.12.2019

Päivitetty: 10.12.2019
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 12,0 11,0 12,0 12,0
Hapen kyllästys-% % 94 84 92 91
Sameus FTU 1,4 2,2 2,6 5,5
Sähkönjohtavuus mS/m 665 577 664 625
Saliniteetti 3,87 3,31 3,78 3,65
pH 7,8 7,8 7,8 7,8
Väri mgPt/l 10 15 15 20
Kokonaistyppi µg/l 560 580 590 630
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 160 150 140 230
Ammoniumtyppi µg/l 15 19

18

21
Kokonaisfosfori µg/l 38 36 39 43
Fosfaattifosfori µg/l 30 27 29 30
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml        
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l        
Näkösyvyys m 3,6 2,9 3,0 2,0
Lämpötila 0C 4,2 3,4 3,2 2,7

 

Kymijoen vedenlaatu 3.12.2019

Päivitetty: 27.12.2019
Analyysi Yksikkö Rapakoski Huruksela* Karhula Kokonkoski Ahvenkoski
Happi mg/l 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Hapen kyllästys-% % 89 91 91 92 89
Sameus FTU 4,0 4,9 11,0 12,0 27,0
Kiintoaine mg/l 2,1 2,5 4,9 5,4 6,6
Sähkönjohtavuus mS/m 7,7 8,8 9,3 9,2 9,6
Alkaliteetti mmol/l 0,25 0,29 0,30 0,30 0,32
pH (25°C) 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
Väri mgPt/l 35 35 50 60 100
Kokonaistyppi µg/l 630 640 680 740 780
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 300 250 340 310 440
Ammoniumtyppi µg/l 8 11 13 14 22
Kokonaisfosfori µg/l 12 15 22 19 33
Liukoinen fosfori µg/l 5 5 7 7 16
Rauta µg/l  – 120  –  –  –
Magnesium mg/l  – 1,4  –  –  –
Piidioksidi mg/l  – 3,4  –  –  –
Alumiini µg/l  – 350  –  –  –
CODMn mg/l 6,8 7,7 8,4 8,0 9,2
Kalsium mg/l  – 4,5  –  –  –
Mangaani µg/l  – 17  –  –  –
Kloridi mg/l   5,3  –  –  –
Sulfaatti mg/l  – 11  –  –  –
Kalium mg/l  – 1,5  –  –  –
Natrium mg/l  – 6,9  –  –  –
E. coli kpl/100 ml 6 76 150 240 22
Kolimuotoiset bakteerit kpl/100 ml 610 200 >2400 >2400 2000
Fekaaliset enterokokit kpl/100 ml 11 16 39 39 26
TOC mg/l 7,8 8,2 8,3 8,4 9,2
Lämpötila 0C 0,2 1,0 1,0 1,2 0,3

* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima

 

Henkilökuva: Vesistötutkija Marja Anttila-Huhtinen

Päivitetty: 26.05.2014

Vesistötutkija Marja Anttila-Huhtinen on 28 vuoden aikana Kymijoen vesi ja ympäristö ry:ssä kokenut monia vaiheita vesientilan ja ympäristötutkimusten parissa.

 

Lue Marjan haastattelu tästä.

Kymijoen kuvapankkihanke

Päivitetty: 26.05.2014

Kymijoen kuvapankkihanke on maakunnan kehittämisvaroin rahoittama hanke hienojen valokuvien tuottamiseksi Kymijoen vesistöistä. Kymenlaakson imago ja vetovoimaisuus ei ole suurta, vaikka alueen toimijoiden vesiensuojelutyö on parantanut Kymijoen ja sen suiston vedenlaatua. Ilman kautta leviävä haju, haitallisia epäorgaanisia aineita sisältävä vesi ja hoitamattomat teollisuusalueet ovat monilta osin historiaa. Kymijoen kuormittajien vedenpuhdistamot poistavat nykyisin fosforin niin tehokkaasti, että joen fosforipitoisuus on jopa rannikon merialuetta pienempi. Tietoisuus ympäristön tilan parantumisesta ei kuitenkaan ole kovin tunnettua ja sanomalehtienkin tapa uutisoida usein huonoja uutisia voi suotta ylläpitää väärää mielikuvaa. Hankkeessa tuotetaan kuvia vesiluonnosta, vesiensuojelu- ja tutkimustyöstä, aktiviteeteistä, Kymijoen maisemasta ja lajistosta. Hankkeen toteuttaa 2013-2014 Kymijoen vesi ja ympäristö ry yhteistyössä Kymenlaakson liiton ja Cursor Oy:n kanssa, jonka kuvapankkiin kuvat sijoitetaan.

Arkistot

Kategoriat