Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Uutiset vuodelta 2014

Videot: lohet Kymijoella

Päivitetty 17.12.2014

Kalastotutkimukset

Päivitetty 15.08.2018

Kalaporrasseurannat Koivukoskella ja Korkeakoskella vuonna 2018

 

 

 

Kymijoen ja sen edustan merialueen kalojen elohopeapitoisuuksia vuonna 2015

 

Alue Kalalaji Pitoisuus keskiarvo mgHg/kg Pitoisuus min mgHg/kg Pitoisuus max mgHg/kg
Voikkaa hauki 0,4 0,2 0,5
Kuusankoski hauki 0,4 0,2 0,6
Huruksela hauki 0,6 0,4 0,8
Tammijärvi hauki 0,6 0,3 0,9
Kotkan edusta hauki 0,2 0,1 0,3
Ahvenkoski hauki 0,4 0,2 0,6

 

 

 

 

 

 

 

Merialueen vedenlaatu 17.7.2018

Päivitetty 25.07.2018
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 12,2 11,2 10,2 10,0
Hapen kyllästys-% % 145 131 120 121
Sameus FTU 1,7 2,5 1,1 1,4
Sähkönjohtavuus mS/m 631 551 641 626
Saliniteetti 3,57 3,00 3,67 3,62
pH 8,6 8,5 8,5 8,5
Väri mgPt/l 25 25 25 20
Kokonaistyppi µg/l 440 480 370 390
Nitriitti+nitraattityppi µg/l <5 28 <5 <5
Ammoniumtyppi µg/l 6 21

12

8
Kokonaisfosfori µg/l 30 38 30 35
Fosfaattifosfori µg/l <2 <2 <2 <2
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml 0 0 0 0
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l 12,0 5,1 4,9 5,2
Näkösyvyys m 2,8 2,2 3,0 3,0
Lämpötila 0C 22,9 22,4 22,5 23,7

 

Kymijoen vedenlaatu 2.7.2018

Päivitetty 18.07.2018
Analyysi Yksikkö Rapakoski Huruksela* Karhula Kokonkoski Ahvenkoski
Happi mg/l 9,5 9,0  8,9 9,1 9,1
Hapen kyllästys-% % 95 92  92 94 93
Sameus FTU 3,3 3,3 3,9 3,0 6,4
Kiintoaine mg/l 4,9 4,7 5,6 4,0 9,1
Sähkönjohtavuus mS/m 6,5 7,5 7,7 7,6 7,4
Alkaliteetti mmol/l 0,23 0,27 0,26 0,26 0,26
pH (25°C) 7,3 7,2 7,2 7,3 7,4
Väri mgPt/l 30 30 35 30 35
Kokonaistyppi µg/l 430 530 490 500 510
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 120 150 170 170 160
Ammoniumtyppi µg/l 6 10 14 12 13
Kokonaisfosfori µg/l 10 12 14 15 20
Liukoinen fosfori µg/l 2 3 4 5 4
Rauta µg/l  – 210  –  –  –
Magnesium mg/l  – 1,4  –  –  –
Piidioksidi mg/l  – 2,5  –  –  –
Alumiini µg/l  – 140  –  –  –
CODMn mg/l 7,0 7,7 7,6 7,4 7,6
Kalsium mg/l  – 4,7  –  –  –
Mangaani µg/l  – 35  –  –  –
Kloridi mg/l   4,3  –  –  –
Sulfaatti mg/l  – 8,9  –  –  –
Kalium mg/l  – 1,4  –  –  –
Natrium mg/l  – 5,9  –  –  –
E. coli kpl/100 ml 3 30 730 43 5
Kolimuotoiset bakteerit kpl/100 ml 150 490 >2400 550 410
Fekaaliset enterokokit kpl/100 ml 0 6 100 6 1
TOC mg/l 8,4 8,8 9,0 9,4 9,1
Lämpötila 0C 15,7 16,7 17,0 17,0 16,4

* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima

 

Henkilökuva: Vesistötutkija Marja Anttila-Huhtinen

Päivitetty 26.05.2014

Vesistötutkija Marja Anttila-Huhtinen on 28 vuoden aikana Kymijoen vesi ja ympäristö ry:ssä kokenut monia vaiheita vesientilan ja ympäristötutkimusten parissa.

 

Lue Marjan haastattelu tästä.

Kymijoen kuvapankkihanke

Päivitetty 26.05.2014

Kymijoen kuvapankkihanke on maakunnan kehittämisvaroin rahoittama hanke hienojen valokuvien tuottamiseksi Kymijoen vesistöistä. Kymenlaakson imago ja vetovoimaisuus ei ole suurta, vaikka alueen toimijoiden vesiensuojelutyö on parantanut Kymijoen ja sen suiston vedenlaatua. Ilman kautta leviävä haju, haitallisia epäorgaanisia aineita sisältävä vesi ja hoitamattomat teollisuusalueet ovat monilta osin historiaa. Kymijoen kuormittajien vedenpuhdistamot poistavat nykyisin fosforin niin tehokkaasti, että joen fosforipitoisuus on jopa rannikon merialuetta pienempi. Tietoisuus ympäristön tilan parantumisesta ei kuitenkaan ole kovin tunnettua ja sanomalehtienkin tapa uutisoida usein huonoja uutisia voi suotta ylläpitää väärää mielikuvaa. Hankkeessa tuotetaan kuvia vesiluonnosta, vesiensuojelu- ja tutkimustyöstä, aktiviteeteistä, Kymijoen maisemasta ja lajistosta. Hankkeen toteuttaa 2013-2014 Kymijoen vesi ja ympäristö ry yhteistyössä Kymenlaakson liiton ja Cursor Oy:n kanssa, jonka kuvapankkiin kuvat sijoitetaan.