Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Uutiset vuodelta 2019

Vesiensuojeluyhdistyksen tarjoama jätevesineuvola on jälleen avattu!

Päivitetty: 29.04.2019

Kymijoen vesi ja ympäristö ry on tarjonnut jo useana vuotena peräkkäin haja-asutusalueille jätevesineuvontaa Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Loviisan sekä Lapinjärven alueilla. Herkkien alueiden kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tulee olla ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaiset viimeistään 31.10.2019.

Jos jätevesijärjestelmän saneeraus tai rakentaminen on tänä vuonna sinulle ajankohtaista, ota yhdistyksen jätevesineuvojiin yhteyttä. Neuvonta on puolueetonta ja maksutonta. Jätevesineuvola antaa neuvoja puhelimitse ja sähköpostitse. Yhteystiedot eri alueiden jätevesineuvojista löydät täältä: kymijoenvesijaymparisto.fi/neuvo

Yhdistys on aloittanut selvitystyön mikromuovien tutkimisesta

Päivitetty: 07.02.2019

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tavoitteena on selvittää, kuinka mikromuovitutkimusta voidaan hyödyntää yhdistyksen toiminta-alueella ja yhdistyksen tutkimustoimintaan kuuluvissa tarkkailuissa. Selvitystyö pitää sisällään näytteenoton, näytteiden käsittelyn ja laboratorioanalysoinnin suunnittelun. Laboratorio-olosuhteissa tapahtuvan näytteiden käsittelyn sekä analysointimenetelmien osalta yhteistyötä tehdään Kymen Ympäristölaboratorio Oy:n kanssa.

 

Mikromuoveilla tarkoitetaan alle 5 mm kokoisia muovipartikkeleita, joiden päästöreitteinä vesistöihin toimivat muun muassa yhdyskuntajätevedenpuhdistamot, teollisuuden päästöt, hulevedet sekä roskaaminen.