Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Kategoria: Kymijoen vedenlaatu

Kymijoen vedenlaatu 4.3.2019

Päivitetty: 19.03.2019
Analyysi Yksikkö Rapakoski Huruksela* Karhula Kokonkoski Ahvenkoski
Happi mg/l 12,1 12,0  12,5 12,8 11,8
Hapen kyllästys-% % 83 82  85 88 81
Sameus FTU 0,9 3,0 3,0 2,7 5,3
Kiintoaine mg/l <1 <1 1,3 1,2 1,3
Sähkönjohtavuus mS/m 7,0 9,9 10,0 9,7 9,6
Alkaliteetti mmol/l 0,25 0,34 0,33 0,34 0,34
pH (25°C) 6,9 7,1 7,0 7,0 6,8
Väri mgPt/l 30 35 35 35 45
Kokonaistyppi µg/l 520 580 670 770 750
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 320 370 410 400 560
Ammoniumtyppi µg/l <5 34 22 20 30
Kokonaisfosfori µg/l 6 11 11 11 17
Liukoinen fosfori µg/l 3 5 5 5 7
Rauta µg/l  – 180  –  –  –
Magnesium mg/l  – 1,7  –  –  –
Piidioksidi mg/l  – 3,7  –  –  –
Alumiini µg/l  – 160  –  –  –
CODMn mg/l 8,8 8,2 8,2 5,9 6,3
Kalsium mg/l  – 4,6  –  –  –
Mangaani µg/l  – 20  –  –  –
Kloridi mg/l   6,0  –  –  –
Sulfaatti mg/l  – 12  –  –  –
Kalium mg/l  – 1,9  –  –  –
Natrium mg/l  – 9,7  –  –  –
E. coli kpl/100 ml 0 17 13 10 4
Kolimuotoiset bakteerit kpl/100 ml 8 200 870 690 2400
Fekaaliset enterokokit kpl/100 ml 1 3 2 2 1
TOC mg/l 7,6 7,3 7,7 7,7 7,8
Lämpötila 0C 0,3 0,1 0,0 0,1 0,0

* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima