Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Kategoria: Kymijoen vedenlaatu

Kymijoen vedenlaatu 6.11.2018

Päivitetty: 28.11.2018
Analyysi Yksikkö Rapakoski Huruksela* Karhula Kokonkoski Ahvenkoski
Happi mg/l 11,4 11,1  11,1 11,7 11,4
Hapen kyllästys-% % 90 87  87 92 91
Sameus FTU 1,4 2,3 2,5 2,4 3,2
Kiintoaine mg/l 1,6 2,1 1,8 1,9 2,5
Sähkönjohtavuus mS/m 7,0 10,0 9,3 9,5 9,4
Alkaliteetti mmol/l 0,26 0,34 0,33 0,33 0,33
pH (25°C) 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2
Väri mgPt/l 25 35 35 35 35
Kokonaistyppi µg/l 450 490 500 510 480
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 180 210 200 200 190
Ammoniumtyppi µg/l 6 9 10 9 11
Kokonaisfosfori µg/l 15 11 10 11 12
Liukoinen fosfori µg/l 4 5 5 5 5
Rauta µg/l  – 160  –  –  –
Magnesium mg/l  – 1,7  –  –  –
Piidioksidi mg/l  – 2,4  –  –  –
Alumiini µg/l  – 130  –  –  –
CODMn mg/l 6,7 7,2 7,1 7,2 7,2
Kalsium mg/l  – 4,6  –  –  –
Mangaani µg/l  – <20  –  –  –
Kloridi mg/l   6,2  –  –  –
Sulfaatti mg/l  – 14  –  –  –
Kalium mg/l  – 1,8  –  –  –
Natrium mg/l  – 11,0  –  –  –
E. coli kpl/100 ml 0 65 24 26 3
Kolimuotoiset bakteerit kpl/100 ml 31 250 370 190 210
Fekaaliset enterokokit kpl/100 ml 0 12 1 1 0
TOC mg/l 6,8 7,8 7,4 7,3 6,6
Lämpötila 0C 5,2 5,3 5,3 5,3 5,7

* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima