Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Kategoria: Kymijoen vedenlaatu

Kymijoen vedenlaatu 4.9.2018

Päivitetty: 18.09.2018
Analyysi Yksikkö Rapakoski Huruksela* Karhula Kokonkoski Ahvenkoski
Happi mg/l 8,5 8,3  8,6 8,6 8,2
Hapen kyllästys-% % 90 88  92 91 87
Sameus FTU 2,7 3,3 3,1 2,4 3,7
Kiintoaine mg/l 3,2 4,5 3,7 2,7 4,1
Sähkönjohtavuus mS/m 6,9 8,7 8,7 8,7 8,5
Alkaliteetti mmol/l 0,25 0,30 0,30 0,30 0,31
pH (25°C) 7,2 7,3 7,3 7,3 7,2
Väri mgPt/l 30 30 30 30 30
Kokonaistyppi µg/l 380 460 480 470 570
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 95 130 160 170 110
Ammoniumtyppi µg/l 9 17 15 12 14
Kokonaisfosfori µg/l 13 12 16 14 18
Liukoinen fosfori µg/l 4 4 5 5 5
Rauta µg/l  – 190  –  –  –
Magnesium mg/l  – 1,5  –  –  –
Piidioksidi mg/l  – 2,1  –  –  –
Alumiini µg/l  – 120  –  –  –
CODMn mg/l 6,5 7,2 6,8 7,0 6,8
Kalsium mg/l  – 5,3  –  –  –
Mangaani µg/l  – 40  –  –  –
Kloridi mg/l   4,9  –  –  –
Sulfaatti mg/l  – 11,0  –  –  –
Kalium mg/l  – 1,5  –  –  –
Natrium mg/l  – 8,0  –  –  –
E. coli kpl/100 ml 1 19 15 9 3
Kolimuotoiset bakteerit kpl/100 ml 340 2000 870 730 920
Fekaaliset enterokokit kpl/100 ml 6 1 4 160 2
TOC mg/l 7,7 8,1 8,0 8,0 8,1
Lämpötila 0C 18,4 18,3 18,5 18,4 18,4

* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima