Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Kategoria: Kymijoen vedenlaatu

Kymijoen vedenlaatu 9.4.2019

Päivitetty: 15.05.2019
Analyysi Yksikkö Rapakoski Huruksela* Karhula Kokonkoski Ahvenkoski
Happi mg/l 12,4 12,3  11,9 12,3 11,9
Hapen kyllästys-% % 89 90  88 91 87
Sameus FTU 3,5 11,0 11,0 10,0 24,0
Kiintoaine mg/l 3,0 5,9 6,1 5,2 7,8
Sähkönjohtavuus mS/m 7,4 9,2 9,2 10,3 9,2
Alkaliteetti mmol/l 0,26 0,32 0,32 0,32 0,33
pH (25°C) 6,9 7,0 7,0 7,0 6,9
Väri mgPt/l 40 50 60 55 80
Kokonaistyppi µg/l 950 1100 1100 1100 1300
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 670 610 620 660 910
Ammoniumtyppi µg/l <5 28 24 21 22
Kokonaisfosfori µg/l 15 31 32 29 33
Liukoinen fosfori µg/l 7 12 8 9 11
Rauta µg/l  – 660  –  –  –
Magnesium mg/l  – 1,9  –  –  –
Piidioksidi mg/l  – 4,1  –  –  –
Alumiini µg/l  – 650  –  –  –
CODMn mg/l 8,5 9,0 9,4 9,0 10,0
Kalsium mg/l  – 4,8  –  –  –
Mangaani µg/l  – 21  –  –  –
Kloridi mg/l   5,5  –  –  –
Sulfaatti mg/l  – 11  –  –  –
Kalium mg/l  – 1,9  –  –  –
Natrium mg/l  – 7,6  –  –  –
E. coli kpl/100 ml 120 330 240 170 29
Kolimuotoiset bakteerit kpl/100 ml 370 1000 1200 1400 1600
Fekaaliset enterokokit kpl/100 ml 20 68 36 37 8
TOC mg/l 8,0 8,4 8,6 8,6 8,2
Lämpötila 0C 2,0 2,6 2,7 2,8 2,6

* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima