Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Kategoria: Kymijoen vedenlaatu

Kymijoen vedenlaatu 2.7.2018

Päivitetty 18.07.2018
Analyysi Yksikkö Rapakoski Huruksela* Karhula Kokonkoski Ahvenkoski
Happi mg/l 9,5 9,0  8,9 9,1 9,1
Hapen kyllästys-% % 95 92  92 94 93
Sameus FTU 3,3 3,3 3,9 3,0 6,4
Kiintoaine mg/l 4,9 4,7 5,6 4,0 9,1
Sähkönjohtavuus mS/m 6,5 7,5 7,7 7,6 7,4
Alkaliteetti mmol/l 0,23 0,27 0,26 0,26 0,26
pH (25°C) 7,3 7,2 7,2 7,3 7,4
Väri mgPt/l 30 30 35 30 35
Kokonaistyppi µg/l 430 530 490 500 510
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 120 150 170 170 160
Ammoniumtyppi µg/l 6 10 14 12 13
Kokonaisfosfori µg/l 10 12 14 15 20
Liukoinen fosfori µg/l 2 3 4 5 4
Rauta µg/l  – 210  –  –  –
Magnesium mg/l  – 1,4  –  –  –
Piidioksidi mg/l  – 2,5  –  –  –
Alumiini µg/l  – 140  –  –  –
CODMn mg/l 7,0 7,7 7,6 7,4 7,6
Kalsium mg/l  – 4,7  –  –  –
Mangaani µg/l  – 35  –  –  –
Kloridi mg/l   4,3  –  –  –
Sulfaatti mg/l  – 8,9  –  –  –
Kalium mg/l  – 1,4  –  –  –
Natrium mg/l  – 5,9  –  –  –
E. coli kpl/100 ml 3 30 730 43 5
Kolimuotoiset bakteerit kpl/100 ml 150 490 >2400 550 410
Fekaaliset enterokokit kpl/100 ml 0 6 100 6 1
TOC mg/l 8,4 8,8 9,0 9,4 9,1
Lämpötila 0C 15,7 16,7 17,0 17,0 16,4

* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima