Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Kategoria: Kymijoen vedenlaatu

Kymijoen vedenlaatu 7.5.2018

Päivitetty 28.05.2018
Analyysi Yksikkö Rapakoski Huruksela* Karhula Kokonkoski Ahvenkoski
Happi mg/l 12,0 12,0  11,8 11,7 11,8
Hapen kyllästys-% % 99 101  99 98 100
Sameus FTU 2,5 3,2 3,9 3,9 6,2
Kiintoaine mg/l 2,5 3,8 5,4 4,0 5,4
Sähkönjohtavuus mS/m 6,6 7,2 7,3 7,3 7,4
Alkaliteetti mmol/l 0,23 0,25 0,25 0,25 0,28
pH (25°C) 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
Väri mgPt/l 35 35 40 40 45
Kokonaistyppi µg/l 380 400 440 410 430
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 210 220 220 220 230
Ammoniumtyppi µg/l <5 6 10 6 8
Kokonaisfosfori µg/l 11 15 17 17 22
Liukoinen fosfori µg/l 2 2 3 2 4
Rauta µg/l  – 250  –  –  –
Magnesium mg/l  – 1,3  –  –  –
Piidioksidi mg/l  – 3,1  –  –  –
Alumiini µg/l  – 130  –  –  –
CODMn mg/l 8,1 8,5 7,9 7,9 8,1
Kalsium mg/l  – 4,6  –  –  –
Mangaani µg/l  – <20  –  –  –
Kloridi mg/l   4,2  –  –  –
Sulfaatti mg/l  – 8,8  –  –  –
Kalium mg/l  – 1,3  –  –  –
Natrium mg/l  – 5,3  –  –  –
E. coli kpl/100 ml 0 1 100 4 0
Kolimuotoiset bakteerit kpl/100 ml 23 920 1200 280 190
Fekaaliset enterokokit kpl/100 ml 0 0 32 0 1
TOC mg/l 7,7 8,7 9,3 9,4 9,7
Lämpötila 0C 7,3 7,9 7,7 7,7 8,3

* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima