Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Kategoria: Kymijoen vedenlaatu

Kymijoen vedenlaatu 4.12.2018

Päivitetty: 08.01.2019
Analyysi Yksikkö Rapakoski Huruksela* Karhula Kokonkoski Ahvenkoski
Happi mg/l 13,0 11,8  13,1 13,0 13,2
Hapen kyllästys-% % 90 82  91 90 92
Sameus FTU 1,0 2,2 4,4 2,9 3,6
Kiintoaine mg/l 1,4 2,7 3,5 2,0 2,4
Sähkönjohtavuus mS/m 7,0 9,2 9,8 9,3 9,1
Alkaliteetti mmol/l 0,26 0,31 0,33 0,32 0,32
pH (25°C) 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
Väri mgPt/l 30 30 35 35 35
Kokonaistyppi µg/l 470 520 580 550 640
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 220 250 280 280 350
Ammoniumtyppi µg/l <5 16 27 17 20
Kokonaisfosfori µg/l 6 10 17 12 12
Liukoinen fosfori µg/l 3 4 7 6 6
Rauta µg/l  – 140  –  –  –
Magnesium mg/l  – 1,4  –  –  –
Piidioksidi mg/l  – 2,9  –  –  –
Alumiini µg/l  – 98  –  –  –
CODMn mg/l 6,8 7,3 7,6 7,3 8,0
Kalsium mg/l  – 5,1  –  –  –
Mangaani µg/l  – <20  –  –  –
Kloridi mg/l   6,1  –  –  –
Sulfaatti mg/l  – 12  –  –  –
Kalium mg/l  – 1,5  –  –  –
Natrium mg/l  – 8,2  –  –  –
E. coli kpl/100 ml 0 110 1300 1300 26
Kolimuotoiset bakteerit kpl/100 ml 19 >2400 >2400 >2400 140
Fekaaliset enterokokit kpl/100 ml 0 6 20 10 0
TOC mg/l 7,1 7,5 7,6 7,4 7,2
Lämpötila 0C 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6

* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima