Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Kategoria: Merialueen vedenlaatu

Merialueen vedenlaatu 10.9.2018

Päivitetty: 18.09.2018
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 8,9 8,9 9,2 9,6
Hapen kyllästys-% % 96 95 99 104
Sameus FTU 1,7 2,1 1,6 2,4
Sähkönjohtavuus mS/m 655 613 631 620
Saliniteetti 3,85 3,62 3,69 3,64
pH 7,9 8,0 7,8 7,9
Väri mgPt/l 20 20 20 20
Kokonaistyppi µg/l 380 420 380 480
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 21 30 21 16
Ammoniumtyppi µg/l 27 28

12

21
Kokonaisfosfori µg/l 27 39 28 37
Fosfaattifosfori µg/l 3 5 <2 <2
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml 0 2 0 1
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l 9,5 16,0 14,0 18,0
Näkösyvyys m 3,0 2,5 2,6 2,1
Lämpötila 0C 17,8 17,7 17,9 18,1