Kategoria: Merialueen vedenlaatu

Merialueen vedenlaatu 21.10.2019

Päivitetty: 11.11.2019
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 11,0 11,0 10,0 10,0
Hapen kyllästys-% % 99 97 89 89
Sameus FTU 1,7 3,4 2,7 2,6
Sähkönjohtavuus mS/m 686 503 695 687
Saliniteetti 4,10 2,90 4,16 4,11
pH 7,9 7,7 7,9 7,9
Väri mgPt/l 15 25 20 20
Kokonaistyppi µg/l 560 560 520 520
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 75 110 56 55
Ammoniumtyppi µg/l 44 47

46

46
Kokonaisfosfori µg/l 38 32 39 39
Fosfaattifosfori µg/l 21 17 18 18
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml        
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l        
Näkösyvyys m 3,6 2,5 3,5 2,6
Lämpötila 0C 9,8 9,1 9,3 9,1

 

Arkistot

Kategoriat