Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Kategoria: Merialueen vedenlaatu

Merialueen vedenlaatu 15.5.2019

Päivitetty: 04.06.2019
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 12,5 12,0 12,4 11,9
Hapen kyllästys-% % 104 102 108 104
Sameus FTU 1,8 3,3 1,2 2,5
Sähkönjohtavuus mS/m 721 485 623 618
Saliniteetti 4,23 2,79 3,62 3,62
pH 8,5 8,2 8,5 8,4
Väri mgPt/l 20 30 25 25
Kokonaistyppi µg/l 480 400 370 410
Nitriitti+nitraattityppi µg/l <5 99 <5 <5
Ammoniumtyppi µg/l <5 11

<5

<5
Kokonaisfosfori µg/l 31 33 29 30
Fosfaattifosfori µg/l <2 2 2 3
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml 0 5 0 0
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l 17 16 8,1 7,5
Näkösyvyys m 2,3 1,8 2,3 2,5
Lämpötila 0C 6,4 7,6 8,2 8,4