Kategoria: Merialueen vedenlaatu

Merialueen vedenlaatu 16.7.2020

Päivitetty: 21.07.2020
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 9,7 9,0 9,3 9,4
Hapen kyllästys-% % 103 96 98 101
Sameus FTU 1,8 2,8 2,0 2,7
Sähkönjohtavuus mS/m 675 458 598 607
Saliniteetti 3,79 2,50 3,37 3,38
pH 8,2 8,0 8,2 8,2
Väri mgPt/l 20 30 20 25
Kokonaistyppi µg/l 390 470 380 400
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 18 62 23 24
Ammoniumtyppi µg/l <5 6 <5 <5
Kokonaisfosfori µg/l 35 23 28 34
Fosfaattifosfori µg/l 3 2 <2 2
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml 0 2 0 0
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l 5,0 7,5 7,3 11
Näkösyvyys m 3,0 2,0 2,5 2,2
Lämpötila 0C 17,2 17,7 17,2 17,9

 

Arkistot

Kategoriat