Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Kategoria: Merialueen vedenlaatu

Merialueen vedenlaatu 3.12.2018

Päivitetty: 12.12.2018
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 11,2 11,5 11,7 12,0
Hapen kyllästys-% % 91 90 90 90
Sameus FTU 1,6 2,0 1,3 2,3
Sähkönjohtavuus mS/m 792 744 716 696
Saliniteetti 4,63 4,33 4,15 4,02
pH 7,8 7,8 7,8 7,8
Väri mgPt/l 15 15 15 15
Kokonaistyppi µg/l 440 450 460 450
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 140 150 150 160
Ammoniumtyppi µg/l <5 11

7

11
Kokonaisfosfori µg/l 46 44 44 44
Fosfaattifosfori µg/l 39 38 37 35
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml        
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l        
Näkösyvyys m 4,0 3,2 4,3 2,8
Lämpötila 0C 5,1 3,7 3,3 2,2