Kategoria: Merialueen vedenlaatu

Merialueen vedenlaatu 2.12.2019

Päivitetty: 10.12.2019
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 12,0 11,0 12,0 12,0
Hapen kyllästys-% % 94 84 92 91
Sameus FTU 1,4 2,2 2,6 5,5
Sähkönjohtavuus mS/m 665 577 664 625
Saliniteetti 3,87 3,31 3,78 3,65
pH 7,8 7,8 7,8 7,8
Väri mgPt/l 10 15 15 20
Kokonaistyppi µg/l 560 580 590 630
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 160 150 140 230
Ammoniumtyppi µg/l 15 19

18

21
Kokonaisfosfori µg/l 38 36 39 43
Fosfaattifosfori µg/l 30 27 29 30
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml        
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l        
Näkösyvyys m 3,6 2,9 3,0 2,0
Lämpötila 0C 4,2 3,4 3,2 2,7

 

Arkistot

Kategoriat