Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Kategoria: Merialueen vedenlaatu

Merialueen vedenlaatu 12.2.2019

Päivitetty: 20.02.2019
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 12,1 12,3 11,9 9,3
Hapen kyllästys-% % 84 85 84 66
Sameus FTU 1,4 1,5 1,1 1,0
Sähkönjohtavuus mS/m 466 141 661 651
Saliniteetti 2,43 0,62 3,77 3,72
pH 7,6 7,2 7,6 7,6
Väri mgPt/l 25 35 15 20
Kokonaistyppi µg/l 640 880 530 520
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 220 260 250 260
Ammoniumtyppi µg/l 41 130

9

12
Kokonaisfosfori µg/l 31 20 45 46
Fosfaattifosfori µg/l 25 8 39 41
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml        
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l        
Näkösyvyys m 3,3 2,7 4,5 4,3
Lämpötila 0C 0,0 0,1 0,2 0,2