Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Kategoria: Merialueen vedenlaatu

Merialueen vedenlaatu 16.7.2019

Päivitetty: 06.08.2019
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 9,9 9,8 10,4 10,0
Hapen kyllästys-% % 105 103 108 104
Sameus FTU 1,6 2,4 1,6 1,5
Sähkönjohtavuus mS/m 770 592 765 751
Saliniteetti 4,58 3,23 4,56 4,44
pH 8,2 8,1 8,1 8,2
Väri mgPt/l 15 25 15 15
Kokonaistyppi µg/l 220 210 270 310
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 7 16 <5 <5
Ammoniumtyppi µg/l <5 6

<5

<5
Kokonaisfosfori µg/l 41 32 38 33
Fosfaattifosfori µg/l 6 5 6 4
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml 0 0 0 0
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l 5,5 7,7 3,6 3,3
Näkösyvyys m 3,0 2,0 2,5 2,5
Lämpötila 0C 16,8 17,0 16,0 16,2