Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Kategoria: Merialueen vedenlaatu

Merialueen vedenlaatu 17.7.2018

Päivitetty 25.07.2018
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 12,2 11,2 10,2 10,0
Hapen kyllästys-% % 145 131 120 121
Sameus FTU 1,7 2,5 1,1 1,4
Sähkönjohtavuus mS/m 631 551 641 626
Saliniteetti 3,57 3,00 3,67 3,62
pH 8,6 8,5 8,5 8,5
Väri mgPt/l 25 25 25 20
Kokonaistyppi µg/l 440 480 370 390
Nitriitti+nitraattityppi µg/l <5 28 <5 <5
Ammoniumtyppi µg/l 6 21

12

8
Kokonaisfosfori µg/l 30 38 30 35
Fosfaattifosfori µg/l <2 <2 <2 <2
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml 0 0 0 0
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l 12,0 5,1 4,9 5,2
Näkösyvyys m 2,8 2,2 3,0 3,0
Lämpötila 0C 22,9 22,4 22,5 23,7