Kymijoen alueen järvikunnostushanke 2013-2014

Kymijoen alueen järvikunnostushankkeen (2013-2014) tavoitteena oli parantaa ympäristön tilaa auttamalla osakaskuntia hoitamaan omia järviään. Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä oli tarvetta järvien kunnostuksille lukuisten pienten ja keskisuurten järvien kärsiessä rehevöitymishaitoista ja umpeenkasvusta.

Vaikka vesialueiden omistajat ja asukkaat toivoivat toimenpiteitä vesistön tilan parantamiseksi, voivat vesistökunnostuksen haasteet olla niin suuria, ettei kunnostustoimia saada käynnistettyä ilman suunnitteluhanketta.

Hankkeessa käynnistettiin osallistavalla suunnittelulla järvikunnostusyhteistyö vesialueiden omistajien kanssa, kartoitettiin järvien tila ja syyt heikentyneeseen tilaan, tehtiin kunnostussuunnitelmat, neuvottiin vesialueiden omistajia järvien käytössä ja hoidossa, sekä lisättiin yhteistyötä viranomaisten, vesistötutkijoiden ja vesialueiden omistajien välillä. Tämä yleishyödyllinen kehittämishanke rahoitettiin 100 %:n tuella Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Hanke toteutettiin pääosin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella (90 %), sekä osittain Hämeen ELY-keskuksen alueella (10 %). Hankkeeseen valittiin 10 järveä: Kouvolasta Sompanen, sekä Sanijärvi, Enäjärvi ja Palonselkä, Iitistä Urajärvi, Arrajärvi ja Märkjärvi, Haminasta Kannusjärvi ja Onkamaanjärvi, sekä Heinolasta Tuusjärvi.