Kymijoen vesi ja ympäristö ry.
Neuvo-hanke
Neuvo-hanke

Suunnittelija- ja urakoitsijalistat

Alla on listat Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen alueella toimivista haja-asutuksen jätevesijärjestelmien suunnittelijoista ja urakoitsijoista. Listat eivät ole kattavat eivätkä takaa suunnittelijan pätevyyttä, vaan asukas on itse vastuussa pätevän suunnittelijan ja urakoitsijan hankkimisesta. Lisätietoa löytyy osoitteesta: www.ymparisto.fi>Rakentaminen>Rakennushanke>Talotekniset järjestelmät LVI>Kiinteiston jatevesien kasittely>Kiinteiston omistajalle

Mikäli olet Kymenlaaksossa tai Päijät-Hämeessä toimiva jätevesijärjestelmien suunnittelija tai urakoitsija ja haluat liittyä listalle, niin ota yhteyttä Johanna Tuomaiseen, puh. 044 7830 952.

Kymenlaakson suunnittelijat ja urakoitsijat

Päijät-Hämeen suunnittelijat ja urakoitsijat