Suon arvottaminen ja taustakuormitus 2015-2017

Suon arvottaminen ja taustakuormitus oli tutkimus- ja kehittämishanke Kotkan, Haminan ja Kouvolan yhdeksän suon luontoarvoista ja vesistövaikutuksista. Hankkeessa selvitettiin vesihyönteisten avulla Kymenlaakson soiden luontoarvoja. Lisäksi hankkeessa selvitettiin Kaakkois-Suomen soiden luonnollista taustakuormitusta, mikä arvioitiin osin epätarkalla valtakunnallisella keskiarvolla.

Hankkeen avulla saatiin lisää tietoa alueen soiden ravintoverkoista ja lajistosta ja helpotettiin viranomaisten ja turvetuotannon ympäristövaikutuksia selvittävien organisaatioiden työtä arvioitaessa Kaakkois-Suomen soiden suojelutarvetta ja käyttömahdollisuuksia.

Hankkeella oli yhteiskunnallinen tarve soiden suojelun, turvetuotannon, virkistyskäytön, metsätalouden ja julkisen keskustelun synnyttämänä. Tavoite oli vähentää yhteiskunnallista epäselvyyttä soiden luontoarvojen suojelun ja soiden hyötykäytön yhteensovittamisessa. Kustannukset olivat 27.000 euroa (+ alv) ja hankkeen toteutti Kymijoen vesi ja ympäristö ry yhteistyössä Kymenlaakson liiton, Kotkan, Haminan ja Kouvolan kaupunkien sekä Tuuliaisen säätiön kanssa 1.5.2015 – 31.7.2017.