Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Julkaisut

Suurin osa tutkimuksistamme julkaistaan joko julkaisusarjassa tai tutkimusraporttisarjassa. Velvoitetarkkailuihin liittyvät tutkimustulokset ovat yleensä julkisia, ja ne löytyvät näistä julkaisuista ja raporteista. Muut tilauksesta tehtyjen tutkimusten tulokset eivät ole julkisia, ellei tilaajan kanssa ole erikseen sovittu tulosten julkaisemisesta. Julkaisuja käytettäessä on viitattava yhdistyksen kyseiseen julkaisusarjaan.

Julkaisu-sarja

 

264/2017 Tainionvirran vesistö- ja kalataloustarkkailu vuonna 2016

263/2017 Porvoon edustan merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2016

262/2017 Ruotsalainen-Konnivesi -vesialueen tila vuonna 2016

261/2017 Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan voimalaitos ja Oy Loviisan Smoltti Ab: Merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2016

260/2016 Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2015

259/2016 Porvoon edustan merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2015 laajat tutkimukset

258/2016 Kymijoen alaosan vedenlaadun yhteistarkkailu vuonna 2015

257/2016 Ruotsalainen-Konnivesi -vesialueen tila vuonna 2015

256/2016 Pyhtää-Kotka-Hamina -merialueen vedenlaadun yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2015

255/2016 Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan voimalaitos ja Oy Loviisan Smoltti Ab: Merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2015

254/2016 Tainionvirran vesistö- ja kalataloustarkkailu vuonna 2015

253/2015 Kymijoen alaosan pohjaeläintarkkailu (pehmeät pohjat) vuonna 2014

252/2015 Kymijoen alaosan pohjaeläintarkkailu vuonna 2014 – surviaissääskien kotelonahkamenetelmän tulokset

251/2015 Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2014

250/2015 Heinolan Konniveden kalataloudellinen yhteistarkkailu vuonna 2014

249/2015 Ruotsalainen-Konnivesi -vesialueen tila vuonna 2014

248/2015 Kymijoen alaosan vedenlaadun yhteistarkkailu vuonna 2014

247/2015 Tainionvirran vesistö- ja kalataloustarkkailu vuonna 2014

246/2015 Pyhtää-Kotka-Hamina -merialueen vedenlaadun yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2014

245/2015 Porvoon edustan merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2014

244/2015 Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan voimalaitos ja Oy Loviisan Smoltti Ab: Merialueen yhteistarkkailun laaja vuosiraportti 2014

243/2014 Ruotsalainen-Konnivesi -vesialueen pitkäaikainen tila vuosina 2003-2013

242/2014 Kymijoen alaosan pohjaeläintarkkailu (pehmeät pohjat) vuonna 2012

241/2014 Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2013

240/2014 Kymijoen alaosan vedenlaadun yhteistarkkailu vuonna 2013

239/2014 Ruotsalainen-Konnivesi -vesialueen tila vuonna 2013

238/2014 Pyhtää-Kotka-Hamina -merialueen vedenlaadun yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2013

237/2014 Porvoon edustan merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2013

236/2014 Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan voimalaitos ja Oy Loviisan Smoltti Ab: Merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2013

235/2014 Konniveden (14.131) syvännealueiden pohjaeläintutkimus vuonna 2013

234/2013 Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellisen tarkkailun kalastustiedustelu vuonna 2012

233/2013 Kymijoen alaosanpohjaeläintarkkailu vuonna 2012 – surviaissääskien kotelonahkamenetelmän tulokset

232/2013 Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2012

231/2013 Pohjaeläintutkimukset merialueella Pyhtää-Kotka-Hamina vuosina 2010-2013 ja vertailua aikaisempiin tuloksiin

230/2013 Kymijoen alaosan vedenlaadun yhteistarkkailu vuonna 2012

229/2013 Pyhtää-Kotka-Hamina -merialueen vedenlaadun yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2012

228/2013 Porvoon edustan merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2012

227/2013 Ruotsalainen-Konnivesi -vesialueen tila vuonna 2012

226/2013 Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan voimalaitos ja Oy Loviisan Smoltti Ab: Merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2012

225/2013 Kymijoen alaosan pohjaeläintarkkailu (pehmeät pohjat) vuonna 2010

224/2013 Kymijoen alaosan pohjaeläintarkkailu vuonna 2010 – surviaissääskien kotelonahkamenetelmän tulokset

223/2012 Porvoon edustan merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2011

222/2012 Heinolan Konniveden kalataloudellisen yhteistarkkailun kalastustiedustelu vuoden 2011 kalastuksesta

221/2012 Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2011

220/2012 Kymijoen alaosan vedenlaadun yhteistarkkailu vuonna 2011

219/2012 Heinolan Konniveden kalataloudellinen yhteistarkkailu vuona 2011

218/2012 Pyhtään merialueen kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2011

217/2012 Loviisan merialueen kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2011

216/2012 Pyhtää-Kotka-Hamina merialueen vedenlaadun yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2011

215/2012 Ruotsalainen-Konnivesi -vesialueen tila vuonna 2011

214/2012 Pyhtää-Kotka-Hamina -merialueen vedenlaadun yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2010

213/2011 Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2010

212/2011 Loviisan merialueen kalankasvatuslaitosten vesistötarkkailu vuonna 2010

211/2011 Pyhtään merialueen kalankasvatuslaitosten vesistötarkkailu vuonna 2010 ja pohjaeläintarkkailu vuonna 2009

210/2011 Kymijoen alaosan vedenlaadun yhteistarkkailu vuonna 2010

209/2011 Vantaanjoen yhteistarkkailu – kalasto ja kalastus vuonna 2010

208/2011 Kymijoen alaosan ja merialueen Pyhtää-Kotka-Hamina tila vuosina 2000-2009

207/2011 Ruotsalainen-Konnivesi -vesialueen tila vuonna 2010

206/2011 Haitalliset aineet Kymijoen edustan merialueen sedimenteissä vuonna 2009

205/2011 Konniveden (14.131) syvännealueiden pohjaeläintutkimus vuonna 2009

204/2010 Kymijoen alaosan pohjaeläintarkkailu (pehmeät pohjat) vuonna 2008

203/2010 Pyhtään merialueen kalankasvatuslaitosten vesistötarkkailu vuonna 2009

202/2010 Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2009

201/2010 Pyhtää-Kotka-Hamina merialueen vedenlaadun yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2009

200/2010 Kymijoen alaosan vedenlaadun yhteistarkkailu vuonna 2009

199/2010 Kiikunjoen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2009

198/2010 Sorsajoen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2009

197/2010 Summanjoen yläosan kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2009

196/2010 Hartolan kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2009

195/2010 Ruotsalainen-Konnivesi -vesialueen tila vuonna 2009

194/2009 Heinolan Konniveden kalataloudellisen yhteistarkkailun kalastustiedustelu vuoden 2008 kalastuksesta

193/2009 Pyhtään-Kotka-Hamina merialueen vedenlaadun yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2008

192/2010 Pohjaeläintutkimukset merialueella Pyhtää-Kotka-Hamina vuosina 2006-2009 ja vertailua aikaisempiin tuloksiin

191/2009 Pyhtään merialueen kalankasvatuslaitosten vesistötarkkailu 2008

190/2009 Kymijoen alaosan vedenlaadun yhteistarkkailu vuonna 2008

189/2009 Sorsajoen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2008

188/2009 Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen yhteistarkkailu vuonna 2008

187/2009 Summanjoen yläosan kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2008

186/2009 Kiikunjoen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2008

185/2009 Heinolan Konniveden kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2008

184/2009 Artjärven kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2008

183/2009 Heinolan alueen vesistöjen vedenlaadun velvoitetarkkailututkimukset vuonna 2008

182/2009 Vantaanjoen yhteistarkkailu- kalasto ja kalastus vuonna 2008

181/2009 Pernajan-Loviisan merialueen kalankasvatuslaitosten yhteistarkkailu vuonna 2008

180/2009 Hartolan kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2008

179/2009 Loviisan voimalaitoksen vesistötarkkailu vuonna 2008:meriveden laatu ja biologinen tila, laaja yhteenvetoraportti

178/2009 Kymijoen alaosan pohjaeläintarkkailu vuonna 2008: surviaissääskien kotelonahkamenetelmän tulokset

177/2009 Loviisan voimalaitoksen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2008

176/2008 Laviasuon kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2008

175/2008 Pyhtää-Kotka-Hamina merialueen vedenlaadun yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2007

174/2008 Pyhtään merialueen kalankasvatuslaitosten vesistötarkkailu vuonna 2007

173/2008 Kymijoen alaosan vedenlaadun yhteistarkkailu vuonna 2007

172/2008 Mankalan voimalaitoksen ja Arrajärven säännöstelyn kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuosina 2006 ja 2007

171/2008 Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen yhteistarkkailu vuonna 2007

170/2008 Loviisan voimalaitoksen vesistötarkkailu vuonna 2007: meriveden laatu ja biologinen tila

169/2008 Heinolan alueen vesistöjen vedenlaadun velvoitetarkkailututkimukset vuonna 2007

168/2008 Sorsajoen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2007

167/2008 Kiikunjoen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2007

166/2008 Summanjoen yläosan kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2007

165/2008 Kymijoen alaosan ja sen edustan merialueen kalataloudellisen yhteistarkkailun kalastustiedustelu vuoden 2006 kalastuksesta

164/2008 Pyhtään merialueen kalankasvatuslaitosten pohjaeläintarkkailu vuonna 2006

163/2008 Konniveden (14.131) pohjaeläintarkkailu vuonna 2005: syvännealueiden pohjaeläintutkimus ja lyhyt yhteenveto vuoden 2005 tuloksista

162/2007 Vaelluspoikasruuvin sijoittaminen Kymijokeen

161/2007 Kymijoen alaosan pohjaeläintarkkailu vuonna 2006:pehmeiden pohjien pohjaeläintutkimus ja yhteenveto 2006 vuoden 2006 tuloksista

160/2007 Pyhtään-Kotkan-Haminan merialueen vedenlaadun yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2006

159/2007 Kymijoen alaosan pohjaeläintarkkailu vuonna 2006: surviaissääskien kotelonahkamenetelmän tulokset

158/2007 Kiikunjoen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2006

157/2007 Summanjoen yläosan kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2006

156/2007 Artjärven kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2006

155/2007 Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen yhteistarkkailu vuonna 2006

154/2007 Pyhtään merialueen kalankasvatuslaitosten vesistötarkkailu vuonna 2006

153/2007 Kymijoen alaosan vedenlaadun yhteistarkkailu vuonna 2006

152/2007 Heinolan alueen vesistöjen velvoitetarkkailututkimukset 2006

151/2007 Loviisan voimalaitoksen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2006

150/2006 Heinolan Konniveden kalataloudellisen yhteistarkkailun kalastustiedustelu vuoden 2005 kalastuksesta

149/2006 Summanjoen yläosan kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2005

148/2006 Kiikunjoen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2005

147/2006 Sorsajoen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2005

146/2006 Pyhtään merialueen kalankasvatuslaitosten vesistötarkkailu vuonna 2005

145/2006 Pyhtään merialueen kalankasvatuslaitosten pohjaeläintutkimukset vuosina 2002-2003 ja vertailua aikaisempiin tutkimuksiin

144/2006 Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen yhteistarkkailu vuonna 2005

143/2006 Mankalan voimalaitoksen ja Arrajärven säännöstelyn kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuosilta 2001-2005

142/2006 Kymijoen alaosan yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2005

141/2006 Heinolan Konniveden rehevöitymistutkimus vuonna 2005

140/2006 Heinolan Konniveden kalataloudellinen tarkkailu – verkkokoekalastukset 2005

139/2006 Konniveden (14.131) pohjaeläintarkkailu vuonna 2005 – surviaissääskien kotelonahkamenetelmän tulokset

138/2006 Heinolan alapuolisen vesistöalueen tarkkailututkimukset vuonna 2005

137/2006 Pyhtää-Kotka-Hamina merialueen yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2005

136/2005 Kymijoen alaosan ja sen edustan merialueen kalataloudellinen yhteistarkkailu – pyydysten limoittumistutkimus

135/2005 Heinolan Konniveden kalataloudellinen tarkkailu – pyydysten limoittumistutkimus

134/2005 Hamina-Kotka-Pyhtää merialueen yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2004

133/2005 Pohjaeläintutkimukset merialueella Pyhtää-Kotka-Hamina vuosina 2000-2005 ja vertailua aikaisempiin tuloksiin

132/2005 Kalankasvatuslaitosten vesistötarkkailu Pyhtään ja Kotkan merialueilla vuonna 2004

131/2005 Kymijoen alaosan yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2004

130/2005 Artjärven kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2004

129/2005 Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen yhteistarkkailu 2004

128/2005 Heinolan alapuolisen vesistöalueen (Ruotsalainen-Konnivesi 14.14-14.13) tarkkailututkimukset vuonna 2004

127/2005 Mankalan voimalaitoksen ja Arrajärven säännöstelyn kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2004 – vuosiraportti

126/2005 Hamina-Kotka-Pyhtää merialueen lahtien veden tila 1993-2003

125/2005 Hamina-Kotka-Pyhtää merialueen yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2003

124/2005 Kalankasvatuslaitosten vesistötarkkailu Pyhtään ja Kotkan merialueilla vuosina 1991-2003

123/2005 Kymijoen pohjaeläintutkimukset vuosina 2000-2004

Tutkimusraportit

 

351/2017 Kotkan satama-alueiden hulevesi- ja vesistötarkkailu vuonna 2016

350/2017 Vaelluskalojen määrän arviointi Kymijoen Koivukosken ja Korkeakosken kalateissä vuonna 2016

349/2017 Kiikunjoki-Saveronjoki-Silmunjoki biologinen yhteistarkkailu vuonna 2016

348/2017 Käyräjoen kevyen liikenteen siltahankkeen vesistövaikutustarkkailu vuonna 2016

347/2016 Valkealan reitin alaosan (14.18) kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2016

346/2016 Sedimenttitutkimus Haminan Pappilansaarten alueella syksyllä 2016

345/2016 Virojoen kuormitusselvitys 2016

344/2016 Saarasjärvenojan, Vaalimaanjoen ja Virojoen koskien liettymistutkimukset ja koekalastukset vuonna 2016

343/2016 Iitin Selko-, Koto- ja Haramaanjärven kunnostussuunnitelma

342/2016 Vekaranjärven koeverkkokalastukset 2016

341/2016 Virojoen, Vaalimaanjoen ja Summanjoen vaellussiikatutkimus vuonna 2016

340/2016 Kiikunjoen ja Silmunjoen vedenlaadun seuranta jatkuvatoimisin mittarein vuonna 2016

339/2016 Idänkirsikorennon (Sympecma Paedisca) leviäminen Husulan tekokosteikkoon VT7 – hankkeessa: tarkkailuraportti 2016

338/2016 Klamilanlahden uposvesikasvi- ja pohjanlaatukartoitus

337/2016 Sysmän kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2015

336/2016 Valtatie 7 (E18) hanke Hamina – Vaalimaa: mahdollisten metallikulkeutumien seuraaminen Saarasjärvenojassa vesisammaltutkimuksella kesällä 2016

335/2016 Loviisan merialueen kalalaitosten pohjaeläintarkkailu vuonna 2015

334/2016 Väliraportti ruokokuoriaistutkimuksesta (Donaciinae) Kaakkois-Suomessa 2015

333/2016 Sutelan siltahankkeen vesistövaikutustarkkailu vuosina 2015-2016

332/2016 Kotkan satama-alueiden hulevesi- ja vesistötarkkailu vuonna 2015

331/2016 Pyhtään merialueen kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2015

330/2016 Valkealan reitin alaosan (14.18) kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2015

329/2016 Virolahden kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2015

328/2016 Mussalon jätevedenpuhdistamon sekoittumisvyöhyketutkimus vuonna 2015

327/2016 Loviisan merialueen kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2015

326/2016 Valkealan reitin alaosan (14.18) vesistötarkkailu vuonna 2015

325/2016 Tuike Finland Oy:n kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2015

324/2016 Summanjokeen nousevien vaellussiikojen määrät vuonna 2015

323/2016 Vaelluskalojen määrän arviointi Kymijoen Koivukosken kalateissä vuonna 2015

322/2015 Taasianjoen siltojen rakentamishankkeen kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2015

321/2015 Mankalan voimalaitoksen ja Arrajärven säännöstelyn kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2015

320/2015 VT7:n rakentamisen vesistötarkkailu vuonna 2015

319/2015 Raussinojan (13.005) luontoarvotutkimukset vuonna 2015

318/2015 Sonnanjoen Seppälänkosken Natura-alueen kirjojokikorentokartoitukset 2014-2015

317/2015 Virojoen ja Vaalimaanjoen vaellussiikatutkimus vuonna 2015

316/2015 Heinolan Myllyojan ja Nyynäistenlahden vedenlaatu- ja sedimenttitutkimus vuonna 2015

315/2015 Pohjanlaadun ja uposkasvillisuuden kartoitus kaikuluotaamalla Loviisan voimalan edustalla vuonna 2015

314/2015 Valtatie 7 (E 18) vesistötarkkailuun sisältyvät vuollejokisimpukkatutkimukset Kymijoella ja Taasianjoella vuonna 2015

313/2015 Neuvo5 -hanke loppuraportti

312/2015 Kajaanin suljetun paperitehtaan kalataloudellisen haitan arviointi

311/2015 Vuollejokisimpukan siirtoistutuksen seuranta Sutelan siltahankkeessa 2015

310/2015 Valtatie 7 (E18) Hamina-Vaalimaa: Mahdollisten metallikulkeutumien seuraaminen Saarasjärvenojassa vesisammaltutkimuksella, ennakkotutkimus kesällä 2015

309/2015 Valtatie 6 parantaminen: virtaamamittaukset ja kaivotutkimukset Utissa vuonna 2015

308/2015 Valkealan reitin alaosan (14.18) kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2014

307/2015 Stora Enso Heinolan Flutingtehtaan nollakuitukasan sedimenttitutkimus vuonna 2014 

306/2015 Virolahden kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2014

305/2015 Tuike Finland Oy:n kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2014

304/2015 Valkealan reitin alaosan (14.18) vesistötarkkailu vuonna 2014

303/2015 Mussalon jätevedenpuhdistamon sekoittumisvyöhyketutkimus vuonna 2014

302/2015 Kotkan satama-alueiden hulevesi- ja vesistötarkkailu vuonna 2014

301/2015 Laviassuon kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2014

300/2015 Pyhtään merialueen kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2014

299/2015 Loviisan merialueen kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2014

298/2015 Summanjokeen nousevien vaelluskalojen määrät vuonna 2014

297/2015 Neuvo4 -hanke loppuraportti

296/2015 Neuvo -hanke loppuraportti

295/2015 Vaelluskalojen määrän arviointi Kymijoen Koivukosken kalateissä vuonna 2014

294/2015 Ruokokuoriaistutkimus (Donaciinae) Kouvolassa kesällä 2014

293/2014 Kymijoen alueen järvikunnostushankkeen loppuraportti

292/2014 Sanijärven ja Enäjärven valuma-alueen vesiensuojelusuunnitelma

291/2014 Sanijärven, Enäjärven ja Palonselän niittosuunnitelma

290/2014 Sanijärven, Enäjärven ja Palonselän hoitokalastussuunnitelma

289/2014 Sanijärven, Enäjärven ja Palonselän LLR-kuormitusvaikutusmallinnus

288/2014 Sanijärven, Enäjärven ja Palonselän kunnostussuunnitelma

287/2014 Kannusjärven valuma-alueen vesiensuojelusuunnitelma

286/2014 Kannusjärven niittosuunnitelma

285/2014 Kannusjärven hoitokalastussuunnitelma

284/2014 Kannusjärven LLR-kuormitusvaikutusmallinnus

283/2014 Haminan Kannusjärven kunnostussuunnitelma

282/2014 Onkamaanjarven valuma-alueen vesiensuojelusuunnitelma

281/2014 Onkamaanjärven niittosuunnitelma

280/2014 Onkamaanjärven hoitokalastussuunnitelma

279/2014 Onkamaanjärven LLR-kuormitusvaikutusmallinnus

278/2014 Haminan Onkamaanjärven kunnostussuunnitelma

277/2014 Tuusjärven valuma-alueen vesiensuojelusuunnitelma

276/2014 Tuusjärven niittosuunnitelma

275/2014 Tuusjärven hoitokalastussuunnitelma

274/2014 Tuusjärven LLR-kuormitusvaikutusmallinnus

273/2014 Heinolan Tuusjärven kunnostussuunnitelma

272/2014 Sompasen valuma-alueen vesiensuojelusuunnitelma

271/2014 Sompasen happitilanteen parantamismahdollisuudet

270/2014 Sompasen niittosuunnitelma

269/2014 Sompasen hoitokalastussuunnitelma

268/2014 Sompasen LLR-kuormitusvaikutusmallinnus

267/2014 Sompasen kunnostussuunnitelma

266/2014 Arrajärven valuma-alueen vesiensuojelusuunnitelma

265/2014 Arrajärven niittosuunnitelma

264/2014 Arrajärven hoitokalastussuunnitelma

263/2014 Arrajärven LLR-kuormitusvaikutusmallinnus

262/2014 Arrajärven kunnostussuunnitelma

261/2014 Märkjarven valuma-alueen vesiensuojelusuunnitelma

260/2014 Märkjärven happitilanteen parantamismahdollisuudet

259/2014 Märkjärven niittosuunnitelma

258/2014 Märkjärven hoitokalastussuunnitelma

257/2014 Märkjärven LLR-kuormitusvaikutusmallinnus

256/2014 Iitin Märkjärven kunnostussuunnitelma

255/2014 Urajärven valuma-alueen vesiensuojelusuunnitelma

254/2014 Urajärven Mukulanlahden Natura-alueen niittosuunnitelma

253/2014 Urajärven niittosuunnitelma

252/2014 Urajärven hoitokalastussuunnitelma

251/2014 Urajärven LLR-kuormitusvaikutusmallinnus

250/2014 Iitin Urajärven kunnostussuunnitelma

249/2014 Kalanviljelyn tarkkailun kehittämishanke vuosina 2013-2014: Loppuraportti

248/2014 Kymijoen ja sen edustan merialueen jätevesikuormittajien kalataloudellisen kompensaatiotarpeen arviointi

247/2014 Valtatie 7 (E18) vesistötarkkailuun liittyvät simpukkalinjatutkimukset Kymijoella vuonna 2014

246/2014 Iitin Haramaanjärven, Kotojärven ja Selkojärven koeverkkokalastukset 2014

245/2014 Kalankasvatuslaitosten vesistövaikutusten arviointi in situ pohjalevämittauksin

244/2014 VT7:n rakentamisen vesistötarkkailu vuonna 2014

243/2014 Kymijoen länsihaaran (Tammijärvi-Ahvenkoski) pohjanlaatukartoitus

242/2014 Voikosken alapuolisen vesialueen pohjanlaatukartoitus

241/2014 Sedimenttitutkimus Haminan sataman edustalla syksyllä 2014

240/2014 Säännöstelyn muutoksen vaikutus Sonnanjoen Natura-alueen kirjojokikorentoon

239/2014 Kalataloudellisen kunnostuksen vaikutus Sonnanjoen Natura-alueen kirjojokikorentoon

238/2014 Akanojan jätevedenpuhdistamon tilapäisen purkualueen vesistötutkimus

237/2014 Vuollejokisimpukan siirtoistutukset ja -tutkimukset sekä juurtokaisla Sutelan siltahankkeessa

236/2014 Valkealan reitin alaosan kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2013

235/2014 Mussalon jätevedenpuhdistamon sekoittumisvyöhyketutkimus vuonna 2013

234/2014 Stora Enso Ingerois Oy: vesialueen täyttötyön jälkeinen simpukkaseuranta Kymijoessa vuonna 2014

233/2014 Sedimenttitutkimus Haminan sataman Paksuniemen edustalla vuonna 2014

232/2014 Taasianjoen siltojen rakentamishankkeen kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2013

231/2014 Virolahden kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2013

230/2014 VT7:n rakentamisen vesistötarkkailu vuonna 2013

229/2014 Loviisan merialueen kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2013

228/2014 Pyhtään edustan kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2013

227/2014 Mankalan voimalaitoksen ja Arrajärven säännöstelyn kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2013

226/2014 Valkealan reitin alaosan (14.18) vesistötarkkailu vuonna 2013

225/2014 Tuike Finland Oy:n kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2013

224/2014 Kotkan satama-alueiden vesistötarkkailu vuonna 2013

223/2014 Hartolan kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2013

222/2014 Täplälampikorennon (Leucorrhinia pectoralis) elinympäristön perustaminen ja seuranta vuoteen 2013

221/2014 Pitoisuudet ja pohjaeläinten käyttäytymisvasteet Kymijoen sedimenttien myrkyllisyyden arvioinnissa

220/2014 Turvetuotannon vesistökuormituksen arviointi ennustavien mallien ja jatkuvatoimisten mittareiden avulla

219/2014 Iitin Urajärven kuormitusselvitys vuonna 2013

218/2014 Loviisan merialueen kalalaitosten pohjaeläin- ja pohjanlaatututkimukset vuosina 2011 ja 2012

217/2013 Isoukonkorennon (Aeshna crenata) elinympäristöt Salpausselällä

216/2013 Kouvolan järvien tutkimukset vuonna 2013

215/2013 Vaelluskalojen määrän arviointi Kymijoen Koivukosken kalateissä vuonna 2013

214/2013 Suopellon sataman ja väylän ruoppauksen ja läjityksen vesistötarkkailu 2013

213/2013 Kymijoen Langinkoskenhaaran vaellussiian poikastuotanto vuonna 2013

212/2013 Tutkimus Iitin Kotojärven, Selkojärven ja Haramaanjärven vedenlaadusta

211/2013 Kymijoen Huumanhaaran ylittävän ratasillan uusimistöiden vesistövaikutustarkkailu

210/2013 Pyhtään merialueen kalalaitosten pohjaeläintarkkailu vuonna 2012

209/2013 Mankalan voimalaitoksen ja Arrajärven säännöstelyn kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2012

208/2013 Neuvo 2 -hanke, loppuraportti

207/2013 Valtatie 7 vesistötarkkailuun liittyvät simpukkalinjatutkimukset Taasianjoella ja Kymijoella vuonna 2013

205/2013 Virojoen koskien liettymistutkimukset sekä koekalastukset ja -ravustukset vuonna 2013

204/2013 Vaalimaanjoen koskien liettymistutkimukset sekä koekalastukset ja -ravustukset vuonna 2013

203/2013 Saarasjärvenojan koskien liettymistutkimukset sekä koekalastukset ja -ravustukset vuonna 2013

202/2013 Valkealan reitin alaosan kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2012

201/2013 Vaalimaanjoen Mattilankosken vuollejokisimpukka- ja kirjojokikorentoselvitys vuonna 2013

200/2013 Sikasalonsuon kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2012

199/2013 Summanjoen yläosan kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2012

198/2013 Sysmän kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2012

197/2013 Sorsajoen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2012

196/2013 Kiikunjoen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2012

195/2013 Taasianjoen siltojen rakentamishankkeen kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2012

194/2013 Iso-Ruhmaan, Saaramaanjärven ja Rautjärven litoraalipohjaeläintutkimukset vuonna 2012 (Kouvola)

193/2013 Valkealan reitin alaosan (14.18) vesistötarkkailu vuonna 2012

192/2013 Stora Enso Ingerois Oy:n tehdasalueen rantaviivan oikaisun ja vesialueen täytön vesistötarkkailu

191/2013 Kotkan satama-alueiden vesistötarkkailu vuonna 2012

190/2013 Kymijoen Pyhäjärven ulappa-alueen kalakannat vuonna 2012

189/2013 Laviassuon kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2012

188/2013 Pyhtään merialueen kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2012

187/2013 Loviisan merialueen kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2012

186/2013 Kymijoen lohi- ja taimenistutusten tuloksellisuus

185/2013 VT7:n rakentamisen vesistötarkkailu vuosina 2011-2012

184/2013 Tuike Finland Oy:n kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2012

183/2013 Mussalon jätevedenpuhdistamon vesistötarkkailu vuonna 2012

182/2013 Pien-Saimaan Sunisenselän vedenlaadun kehitys ja ekologinen tila paleolimnologisella menetelmällä arvioituna

181/2013 Hartolan kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2012

180/2013 Suopellon sataman ja väylän ruoppauksen ja läjityksen vesistötarkkailu 2012

179/2012 Haminan Sataman kalataloudellinen tarkkailu vuodelta 2012

178/2012 Jatkuvatoimiset mittarit turvetuotannon vesistökuormituksen arvioinnissa

177/2012 Summanjoen ja Sippolanjoen ekologiset tutkimukset vuosina 2011-2012

176/2012 Konniveden ja Vuolenkosken sedimenttitutkimukset vuonna 2012

175/2012 Arvio Niska- ja Suolajärven säännöstelyn alarajan noston vaikutuksista järvien vedenlaatuun ja eliöstöön

174/2012 Valtatie 7 vesistötarkkailuun liittyvät simpukkalinjasukellukset Kymijoella vuonna 2012

173/2012 TASO-hankkeen surviaissääskitutkimusten tulokset vuodelta 2012

172/2012 Tutkimus Sunilan jätevedenpuhdistamon entisen purkuputken loppusijoituksesta

171/2012 Koskenalusjärven itärannan täyttömaan vaikutukset Kymijoen Natura 2000 -alueeseen

170/2012 Valkealan reitin alaosan (14.18) vesistön tilan kehitys vuosina 2002-2011

169/2012 Valkealan reitin alaosan (14.18) vesistötarkkailu vuonna 2011

168/2012 Mankalan voimalaitoksen ja Arrajärven säännöstelyn kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2011

167/2012 Sorsajoen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2011

166/2012 Tuike Finland Oy:n kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2011

165/2012 Hartolan kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2011

164/2012 Summanjoen yläosan kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2011

163/2012 Kiikunjoen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2011

162/2012 Mussalon jätevedenpuhdistamon vesistötarkkailu vuonna 2011 ja litoraalipohjaeläintutkimus vuonna 2010

161/2012 Kotkan satama-alueiden hulevesi- ja vesistötarkkailu vuonna 2011

160/2012 Laviassuon kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2011

159/2012 Valkealan reitin alaosan kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2011

158/2012 Suopellon sataman ja väylän ruoppauksen ja läjityksen vesistötarkkailu 2011

157/2012 Taasianjoen siltojen rakentamishankkeen kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2011

156/2012 Ruskeasuon kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2011

155/2012 Haminan sataman vesistö- ja kalataloustarkkailut vuonna 2011

154/2012 Pyhtään Siltakylänlahden ruoppauksen vesistötarkkailu syksyllä 2011

153/2012 Kotkan Mussalon jätevedenpuhdistamo: jätevesien sekoittumisvyöhyketutkimus 2011

152/2012 Maitiaislahden sedimentti-, pohjaeläin- ja kalastotutkimukset vuonna 2011

151/2011 Valtatie 7 vesistötarkkailuun liittyvät simpukkalinjatutkimukset Taasianjoella ja Kymijoella vuonna 2011

150/2011 Summanjoen yläosan kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2010

149/2011 Sorsajoen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2010

148/2011 Haminan sataman vesistö- ja kalataloustarkkailut vuonna 2010

147/2011 Ruskeasuon kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2010

146/2011 Kiikunjoen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2010

145/2011 Mussalon jätevedenpuhdistamon vesistötarkkailu vuonna 2010 (tiivistelmä)

144/2011 Sysmän kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2010

143/2011 Taasianjoen siltojen rakentamishankkeen kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2010

142/2011 Kotkan Satama Oy:n vesistötarkkailu vuosina 2009-2010

141/2011 Pien-Saimaan maaveden Piispalanselän vedenlaadun kehitys sekä ekologinen tila paleolimnologisella menetelmällä arvioituna

140/2011 Turpaankosken ja Saaramaanjärven pohjapatojen rakentamisen aikainen vesistötarkkailu

139/2011 Valkealan reitin alaosan (14.18) vesistötarkkailu vuonna 2010

138/2011 Valkealan reitin alaosan kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2010

137/2011 Hartolan kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2010

136/2011 Mankalan voimalaitoksen ja Arrajärven säännöstelyn kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuosina 2008-2010

135/2010 Itäisen Suomenlahden mahdollisten suojasatama-alueiden biomarkkeritutkimukset vuonna 2010

134/2010 UPM-Kymmene Oyj Kymin tehtaiden hulevesitutkimus vuonna 2010

133/2010 Vehkaojansuon kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2010

132/2010 Stora Enso Oyj Sunilan tehtaan hulevesitutkimus

131/2010 Valkealan reitin alaosan kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2009

130/2010 Maitiaislahden sedimenttitutkimus, Stora Enso Packaging Oy:n velvoitetutkimus

129/2010 Kymijoen kalataloudellinen kompensaatiotarve – esiselvitys

128/2010 Sysmän Kirkkolahden sedimenttitutkimus

127/2010 Hyötyvoimalan jäähdytysvesien lämpötilavaikutukset Kymijoessa

126/2010 Valkealan reitin alaosan (14.18) vesistötarkkailu vuonna 2009

125/2010 Suvaintojen surviaissääski- ja koskien pohjaeläinyhteisöt jokien ekologisen tilan arvioinnissa

124/2010 Haminan sataman vesistö- ja kalataloustarkkailut vuonna 2009

123/2010 Hamina-Kotka siirtoviemärin rakentamisen aikainen vesistötarkkailu

122/2010 Anjalankoski-Kotka siirtoviemärin ja Mussalon jätevedenpuhdistamon uuden purkuputken rakentamisen aikainen vesistötarkkailu

121/2010 Laviassuon kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2009

120/2010 Hartolan, Heinolan ja Sysmän vesistötutkimukset vuonna 2009

119/2009 Vehkajoen vedenlaatu ja ekologinen tila sekä valuma-alueen kuormitus

118/2009 Pien-Saimaan Riutanselän vedenlaadun kehitys sekä ekologinen tila paleolimnologisella menetelmällä arvioituna

117/2009 Sani- ja Enäjärven tutkimukset vuonna 2009

116/2009 Kymijoen Pernoonkoskien koskikunnostussuunnitelman Natura-vaikutusten arviointi: biologiset tutkimukset syksyllä 2009

115/2009 Surviaissääsket Itäisen Suomenlahden suojasatamien biomarkkereina

114/2009 Säkkisuon, Juvainsaarensuon ja Läntisen suurisuon kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2009

113/2009 Valkianjärvensuon kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2009

112/2009 Itäisen Suomenlahden suojasatamien eliöstökartoituksen (REFUGE-hanke) pohjaeläintutkimus

111/2009 Tainionvirran kalataloudellinen kunnostus vuonna 2009. Vedenlaadun tarkkailun yhteenvetoraportti

110/2009 Hartolan, Heinolan ja Sysmän vesistötutkimukset vuonna 2008

109/2008 Kotkan Satama Oy, Mussalon ja Hietasen satamien hulevesi- ja sedimenttitarkkailu vuonna 2008 ja yhteenveto vuosien 2006-2008 tutkimuksista

108/2007 Valkealan reitin alaosan (14.18) vesistötarkkailu vuonna 2008

107/2009 Jaalan Kimolanlahden (14.121) pohjaeläin- ja vesitutkimukset vuonna 2008 sekä yhteenveto vuosien 2002-2008 tutkimuksista

106/2009 Suomen Kuitulevy Oy:n selkeytysaltaan jatkotutkimukset: tehtaan parafiini- ja öljytuotteen identifiointi

105/2009 Suomen Kuitulevy Oy:n selkeytysaltaan jatkotutkimukset: läjityskoe ja mineraaliöljyjen identifiointi

104/2009 UPM-Kymmene Wood Oy, Heinolan vaneritehtaan tukkien vesivarastointialueen pohjatutkimus Heinolan Maitiaislahdella

103/2009 Rantanuoliainen, tutkimuksia Kotka-Pyhtää merialueella vuonna 2008

102/2008 Selvitys Haminan Luomajärven ekologisesta tilasta ja järveen kohdistuvasta kuormituksesta

101/2008 Suomen Kuitulevy Oy:n selkeytysallastutkimus

100/2008 Summanjoen, Vehkajoen, Virojoen ja Vaalimaanjoen lohikalastusten tuloksellisuus sähkökalastuksien perusteella arvioituna

99/2008 Vattenfall Lämpö Oy:n Vierumäen lämpöpumppulaitos: Suurjärven ja Valkjärven tutkimukset syksyllä 2008

98/2008 Vehkaojansuon kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2007

97/2008 Valkianjärvensuon kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2007

96/2008 Valkealan reitin alaosan (14.18) vesistötarkkailu vuonna 2007

95/2008 Kotkan Satama Oy, Mussalon ja Hietasen satamien hulevesi- ja sedimenttitarkkailu vuonna 2007

94/2008 Vesitutkimus Suurmäellä, Haminan Reitkallissa

93/2007 Jaalan Kimolanlahden ravinnekuormitustutkimus vuonna 2007

92/2007 Alustava selvitys rantanuoliaisen (Cobitis Taenia) esiintymisestä Mussalon etelärannalla syksyllä 2007

91/2007 Pertunmaan ja Heinolan järvitutkimukset vuonna 2007

90/2007 Valkealan reitin alaosan (14.18) vesistön tilan kehitys vuosina 1997-2006

89/2007 Vehkajoen yläosan ja eräiden Haminan järvien tila piilevä- ja surviaissääskiyhteisöjen perusteella arvioituna

88/2007 Valkealan reitin alaosan (14.18) vesistötarkkailu vuonna 2006

87/2007 Hollolan Hammonjoen kalataloudelliseen kunnostukseen liittyvä vesistötarkkailu loppuvuodesta 2006

86/2007 Iitin Urajärven tutkimus loppuvuodesta 2006

85/2007 Kotkan Satama Oy:n Mussalon ja Hietasen satamien hulevesi- ja sedimenttitarkkailun yhteenveto 2006

84/2007 Jaalan Kimolanlahden (14.121) pohjaeläintutkimus vuonna 2006

83/2007 Heinolan vaneritehtaan tukkien vesivarastoinnin vesistövaikutukset Konniveden Maitiaislahdella kesällä 2006

82/2007 Vattenfall Kaukolämpö Oy:n Vierumäen lämpöpumppulaitos; Valkjärven lämpötilaseuranta kesällä 2006

81/2007 Hartolan järvitutkimukset vuonna 2006

80/2007 Kotkan Hietasen satamatyömaa-alueen pohjaeläintutkimus kesällä 2006

79/2006 Märkjärven verkkokoekalastukset vuonna 2006

78/2006 Kotkan Mussalon sataman laajennukseen liittyvä litoraalitutkimus kesällä 2006

77/2006 Haminan Sataman konttiterminaalin laajennus Harc-projekti, vaihe 1

76/2006 Vierumäen Valkjärven eteläpään syvyyskartoitus 14.7.2006

75/2006 Summan merialueen tila 2000-2005, Stora Enso Oyj:n Summan tehtaiden ympäristöasetuksen mukaisia selvityksiä

74/2006 Valkealan reitin alaosan (14.18) vesistötarkkailu vuonna 2005

73/2006 Myllykoski Paper Oy:n jätevedenpuhdistamon häiriötilanne loka-marraskuussa 2003: vaikutukset alapuoliseen Kymijokeen ja sen veden laatuun

72/2006 Jaalan Kimolanlahden (14.121) pohjaeläintutkimus vuonna 2004

71/2005 Kymijoen alaosan (Voikkaa-Huruksela) tehostettu vesistötarkkailu vuonna 2005: rehevöitymistutkimus

70/2005 Eteläisen Päijänteen lahtien pohjaeläintutkimus vuonna 2003

69/2005 Kymijoen alaosan ja sen edustan merialueen tehostettu vesistötarkkailu vuonna 2005

68/2005 Sompasen vedenlaatututkimukset vuonna 2005

67/2005 Valkealan reitin alaosan (14.18) vesistötarkkailu vuonna 2004

66/2005 Jokien biologisten seurantamenetelmien kehittämishankkeen yhteenveto vuodelta 2004