Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Kalastotutkimukset

Päivitetty 15.11.2017

Kalaporrasseurannat Kissakoskella ja Korkeakoskella vuonna 2017

 

 

 

 

Kymijoen ja sen edustan merialueen kalojen elohopeapitoisuuksia vuonna 2015

 

Alue Kalalaji Pitoisuus keskiarvo mgHg/kg Pitoisuus min mgHg/kg Pitoisuus max mgHg/kg
Voikkaa hauki 0,4 0,2 0,5
Kuusankoski hauki 0,4 0,2 0,6
Huruksela hauki 0,6 0,4 0,8
Tammijärvi hauki 0,6 0,3 0,9
Kotkan edusta hauki 0,2 0,1 0,3
Ahvenkoski hauki 0,4 0,2 0,6