Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Kymijoen Hurukselan vedenlaadun Online-mittaus

Päivitetty 12.03.2018

Mittari on toistaiseksi käytössä Kotkassa Langinkosken yläpuolella.
Kirjaudu saamillasi tunnuksilla osoitteessa: 

http://www.kymijoenvesijaymparisto.fi/huruksela