Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Kymijoen vedenlaatu 4.12.2017

Päivitetty 11.01.2018
Analyysi Yksikkö Rapakoski Huruksela* Karhula Kokonkoski Ahvenkoski
Happi mg/l 12,0 12,0  12,1 12,1 11,8
Hapen kyllästys-% % 88 89  90 90 87
Sameus FTU 2,7 7,8 6,3 5,3 21,0
Kiintoaine mg/l 1,7 3,7 4,3 3,5 7,9
Sähkönjohtavuus mS/m 6,7 7,5 7,5 7,3 7,4
Alkaliteetti mmol/l 0,25 0,28 0,27 0,28 0,29
pH (25°C) 7,1 7,0 6,9 7,0 7,0
Väri mgPt/l 35 50 55 50 80
Kokonaistyppi µg/l 580 1000 710 670 790
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 250 280 300 270 300
Ammoniumtyppi µg/l 5 12 16 10 12
Kokonaisfosfori µg/l 12 24 22 19 47
Liukoinen fosfori µg/l 6 11 9 8 10
Rauta µg/l  – 480  –  –  –
Magnesium mg/l  – 1,6  –  –  –
Piidioksidi mg/l  – 3,8  –  –  –
Alumiini µg/l  – 440  –  –  –
CODMn mg/l 7,6 8,6 9,5 9,0 10,0
Kalsium mg/l  – 5,2  –  –  –
Mangaani µg/l  – <10  –  –  –
Kloridi mg/l   4,1  –  –  –
Sulfaatti mg/l  – 8,5  –  –  –
Kalium mg/l  – 1,6  –  –  –
Natrium mg/l  – 5,6  –  –  –
E. coli kpl/100 ml 63 210 1100 74 74
Kolimuotoiset bakteerit kpl/100 ml 360 1200 3400 1200 730
Fekaaliset enterokokit kpl/100 ml 11 54 210 33 43
TOC mg/l 9,0 9,6 11,0 9,8 12,0
Lämpötila 0C 2,7 2,9 3,0 3,0 2,7

* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima