Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Kymijoen vedenlaatu 4.7.2017

Päivitetty 24.07.2017
Analyysi Yksikkö Rapakoski Huruksela* Karhula Kokonkoski Ahvenkoski
Happi mg/l 8,7 8,6  8,5 8,9 8,6
Hapen kyllästys-% % 91 91  90 95 90
Sameus FTU 4,5 5,4 6,3 5,1 5,0
Kiintoaine mg/l 5,1 6,9 11,0 6,1 6,0
Sähkönjohtavuus mS/m 6,7 8,2 8,3 8,3 8,3
Alkaliteetti mmol/l 0,25 0,28 0,28 0,28 0,29
pH (25°C) 7,1 7,1 7,1 7,2 7,2
Väri mgPt/l 30 35 35 35 35
Kokonaistyppi µg/l 570 600 580 590 660
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 140 170 160 170 150
Ammoniumtyppi µg/l 12 13 15 15 14
Kokonaisfosfori µg/l 11 15 20 15 17
Liukoinen fosfori µg/l 3 3 4 4 5
Rauta µg/l  – 280  –  –  –
Magnesium mg/l  – 1,6  –  –  –
Piidioksidi mg/l  – 1,9  –  –  –
Alumiini µg/l  – 200  –  –  –
CODMn mg/l 6,8 7,5 8,1 7,4 7,6
Kalsium mg/l  – 4,2  –  –  –
Mangaani µg/l  – 48  –  –  –
Kloridi mg/l   4,9  –  –  –
Sulfaatti mg/l  – 11  –  –  –
Kalium mg/l  – 1,6  –  –  –
Natrium mg/l  – 7,7  –  –  –
E. coli kpl/100 ml 4 8 980 5 1
Kolimuotoiset bakteerit kpl/100 ml 130 2900 2400 380 180
Fekaaliset enterokokit kpl/100 ml 3 5 370 1 0
TOC mg/l 9,3 11,0 11,0 11,0 10,0
Lämpötila 0C 17,6 18,0 18,3 18,4 17,8

* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima