Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Kymijoen vedenlaatu 5.3.2018

Päivitetty 22.03.2018
Analyysi Yksikkö Rapakoski Huruksela* Karhula Kokonkoski Ahvenkoski
Happi mg/l 12,7 12,3  13,6 14,0 14,1
Hapen kyllästys-% % 88 85  95 97 98
Sameus FTU 0,6 1,0 2,0 1,4 1,2
Kiintoaine mg/l <1 1,3 2,4 1,5 <1
Sähkönjohtavuus mS/m 6,5 7,3 7,4 7,4 7,4
Alkaliteetti mmol/l 0,24 0,26 0,26 0,26 0,27
pH (25°C) 7,1 7,0 7,0 7,0 7,0
Väri mgPt/l 30 35 35 35 35
Kokonaistyppi µg/l 620 640 690 680 650
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 230 250 240 250 250
Ammoniumtyppi µg/l <5 19 25 20 14
Kokonaisfosfori µg/l 6 9 10 9 8
Liukoinen fosfori µg/l 3 5 4 8 7
Rauta µg/l  – 120  –  –  –
Magnesium mg/l  – 1,4  –  –  –
Piidioksidi mg/l  – 3,3  –  –  –
Alumiini µg/l  – 85  –  –  –
CODMn mg/l 7,2 7,8 8,0 8,0 7,8
Kalsium mg/l  – 3,7  –  –  –
Mangaani µg/l  – <20  –  –  –
Kloridi mg/l   4,2  –  –  –
Sulfaatti mg/l  – 8,7  –  –  –
Kalium mg/l  – 1,3  –  –  –
Natrium mg/l  – 6,0  –  –  –
E. coli kpl/100 ml 10 <10 310 20 41
Kolimuotoiset bakteerit kpl/100 ml 41 190 1100 370 6100
Fekaaliset enterokokit kpl/100 ml 1 6 33 6 1
TOC mg/l 9,0 9,5 10,0 9,0 9,7
Lämpötila 0C 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6

* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima