Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Kymijoen vedenlaatu 5.6.2019

Päivitetty: 03.07.2019
Analyysi Yksikkö Rapakoski Huruksela* Karhula Kokonkoski Ahvenkoski
Happi mg/l 10,0 9,7  9,6 9,9 9,9
Hapen kyllästys-% % 98 97  95 99 99
Sameus FTU 1,6 4,1 4,1 3,9 4,5
Kiintoaine mg/l 4,6 6,0 7,0 5,2 6,0
Sähkönjohtavuus mS/m 6,7 8,3 8,2 8,2 8,1
Alkaliteetti mmol/l 0,24 0,27 0,27 0,27 0,27
pH (25°C) 7,3 7,2 7,2 7,3 7,3
Väri mgPt/l 30 30 30 30 35
Kokonaistyppi µg/l 550 590 570 600 620
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 200 210 220 220 220
Ammoniumtyppi µg/l 7 16 11 10 11
Kokonaisfosfori µg/l 10 14 15 14 16
Liukoinen fosfori µg/l 4 5 5 5 7
Rauta µg/l  – 160  –  –  –
Magnesium mg/l  – 1,4  –  –  –
Piidioksidi mg/l  – 2,8  –  –  –
Alumiini µg/l  – 130  –  –  –
CODMn mg/l 7,4 9,2 8,1 7,9 8,4
Kalsium mg/l  – 4,6  –  –  –
Mangaani µg/l  – 25  –  –  –
Kloridi mg/l   5,1  –  –  –
Sulfaatti mg/l  – 11  –  –  –
Kalium mg/l  – 1,4  –  –  –
Natrium mg/l  – 7,0  –  –  –
E. coli kpl/100 ml 2 3 9 8 0
Kolimuotoiset bakteerit kpl/100 ml 23 130 220 370 63
Fekaaliset enterokokit kpl/100 ml 0 1 1 0 0
TOC mg/l 9,7 10,0 10,0 10,0 10,0
Lämpötila 0C 14,4 15,3 15,2 15,4 15,7

* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima