Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Kymijoen vedenlaatu 5.9.2017

Päivitetty 28.09.2017
Analyysi Yksikkö Rapakoski Huruksela* Karhula Kokonkoski Ahvenkoski
Happi mg/l 9,6 9,2  9,4 9,7 9,3
Hapen kyllästys-% % 95 93  94 97 92
Sameus FTU 2,9 3,3 3,7 3,3 4,1
Kiintoaine mg/l 2,8 3,5 4,3 3,6 3,7
Sähkönjohtavuus mS/m 6,7 8,0 8,1 8,0 8,1
Alkaliteetti mmol/l 0,25 0,28 0,29 0,28 0,29
pH (25°C) 7,2 7,3 7,2 7,3 7,2
Väri mgPt/l 25 30 30 30 35
Kokonaistyppi µg/l 400 410 400 400 440
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 110 110 120 120 120
Ammoniumtyppi µg/l 5 6 9 8 8
Kokonaisfosfori µg/l 11 13 18 15 16
Liukoinen fosfori µg/l 7 7 4 4 9
Rauta µg/l  – 1720  –  –  –
Magnesium mg/l  – 1,4  –  –  –
Piidioksidi mg/l  – 1,9  –  –  –
Alumiini µg/l  – 160  –  –  –
CODMn mg/l 6,5 6,6 7,2 6,7 6,8
Kalsium mg/l  – 4,8  –  –  –
Mangaani µg/l  – 32  –  –  –
Kloridi mg/l   4,5  –  –  –
Sulfaatti mg/l  – 11  –  –  –
Kalium mg/l  – 1,4  –  –  –
Natrium mg/l  – 7,3  –  –  –
E. coli kpl/100 ml 1 9 1200 2 1
Kolimuotoiset bakteerit kpl/100 ml 210 1700 3300 770 220
Fekaaliset enterokokit kpl/100 ml 0 3 240 2 3
TOC mg/l 10,0 11,0 9,6 11,0 9,5
Lämpötila 0C 15,0 16,0 15,7 15,7 15,2

* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima