Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Kymijoen vedenlaatu 8.5.2017

Päivitetty 02.06.2017
Analyysi Yksikkö Rapakoski Huruksela* Karhula Kokonkoski Ahvenkoski
Happi mg/l 11,7 11,8  11,3 11,5 11,2
Hapen kyllästys-% % 99 101  96 98 97
Sameus FTU 2,3 2,7 4,1 3,3 8,0
Kiintoaine mg/l 2,6 3,0 3,4 2,9 5,4
Sähkönjohtavuus mS/m 6,6 8,0 8,1 8,0 8,7
Alkaliteetti mmol/l 0,24 0,27 0,28 0,27 0,29
pH (25°C) 7,2 7,2 7,1 7,2 7,2
Väri mgPt/l 30 35 35 35 45
Kokonaistyppi µg/l 510 560 570 560 600
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 190 220 220 210 220
Ammoniumtyppi µg/l <5 14 16 12 7
Kokonaisfosfori µg/l 10 12 15 14 22
Liukoinen fosfori µg/l 3 6 5 7 6
Rauta µg/l  – 180  –  –  –
Magnesium mg/l  – 1,5  –  –  –
Piidioksidi mg/l  – 2,7  –  –  –
Alumiini µg/l  – 170  –  –  –
CODMn mg/l 7,1 7,9 8,2 8,1 7,8
Kalsium mg/l  – 4,2  –  –  –
Mangaani µg/l  – 35  –  –  –
Kloridi mg/l   4,4  –  –  –
Sulfaatti mg/l  – 11  –  –  –
Kalium mg/l  – 1,3  –  –  –
Natrium mg/l  – 7,1  –  –  –
E. coli kpl/100 ml 2 15 1200 7 0
Kolimuotoiset bakteerit kpl/100 ml 11 180 3500 120 32
Fekaaliset enterokokit kpl/100 ml 0 0 130 2 0
TOC mg/l 9,0 9,8 10 11 11
Lämpötila 0C 8,2 8,6 8,4 8,3 9,0

* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima