Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Kymijoen vedenlaatu 8.10.2018

Päivitetty: 12.11.2018
Analyysi Yksikkö Rapakoski Huruksela* Karhula Kokonkoski Ahvenkoski
Happi mg/l 9,6 10,2  10,3 10,7 10,4
Hapen kyllästys-% % 81 88  89 91 88
Sameus FTU 1,9 2,5 2,6 2,4 2,9
Kiintoaine mg/l 2,3 2,7 2,5 2,3 2,8
Sähkönjohtavuus mS/m 6,9 8,7 8,7 8,8 9,3
Alkaliteetti mmol/l 0,26 0,31 0,31 0,31 0,32
pH (25°C) 7,2 7,2 7,2 7,3 7,2
Väri mgPt/l 30 35 35 35 35
Kokonaistyppi µg/l 400 470 460 440 460
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 140 170 170 160 150
Ammoniumtyppi µg/l <5 7 7 6 7
Kokonaisfosfori µg/l 11 13 15 12 12
Liukoinen fosfori µg/l 3 5 4 4 4
Rauta µg/l  – 150  –  –  –
Magnesium mg/l  – 1,5  –  –  –
Piidioksidi mg/l  – 2,1  –  –  –
Alumiini µg/l  – 83  –  –  –
CODMn mg/l 6,2 6,8 7,1 6,5 7,0
Kalsium mg/l  – 5,4  –  –  –
Mangaani µg/l  – 24  –  –  –
Kloridi mg/l   5,9  –  –  –
Sulfaatti mg/l  – 13  –  –  –
Kalium mg/l  – 1,5  –  –  –
Natrium mg/l  – 8,1  –  –  –
E. coli kpl/100 ml 4 21 10 1 2
Kolimuotoiset bakteerit kpl/100 ml 91 410 330 140 170
Fekaaliset enterokokit kpl/100 ml 3 3 5 4 3
TOC mg/l 7,5 8,4 7,5 7,6 7,4
Lämpötila 0C 7,9 9,0 9,0 8,3 8,4

* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima