Kymijoen vedenlaatu 8.6.2021

Päivitetty: 16.07.2021
Analyysi Yksikkö Rapakoski Huruksela* Karhula Kokonkoski Ahvenkoski
Happi mg/l 9,9 9,4 9,3 9,4 9,2
Hapen kyllästys-% % 101 96 95 96 95
Sameus FTU 4,3 2,1 3,0 2,8 3,6
Kiintoaine mg/l 4,3 5,7 7,9 7,5 7,0
Sähkönjohtavuus mS/m 7,1 7,9 7,9 7,9 8,0
Alkaliteetti mmol/l 0,25 0,28 0,27 0,28 0,28
pH (25°C) 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3
Väri mgPt/l 30 45 45 45 50
Kokonaistyppi µg/l 540 530 580 590 570
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 180 180 190 180 210
Ammoniumtyppi µg/l 6 9 10 7 7
Kokonaisfosfori µg/l 18 21 27 24 24
Liukoinen fosfori µg/l <2 <2 <2 <2 <2
Rauta µg/l  – 200  –  –  –
Magnesium mg/l  – 1,4  –  –  –
Piidioksidi mg/l  – 2,8  –  –  –
Alumiini µg/l  – 83  –  –  –
CODMn mg/l 7,6 7,8 8,1 8,1 8,2
Kalsium mg/l  – 3,9  –  –  –
Mangaani µg/l  – 13  –  –  –
Kloridi mg/l   4,9  –  –  –
Sulfaatti mg/l  – 11  –  –  –
Kalium mg/l  – 1,6  –  –  –
Natrium mg/l  – 7,1  –  –  –
E. coli kpl/100 ml 4 1 7 9 3
Kolimuotoiset bakteerit kpl/100 ml 150 150 240 310 59
Fekaaliset enterokokit kpl/100 ml 1 4 2 3 2
TOC mg/l 8,2 8,3 8,3 8,3 9,0
Lämpötila 0C 16,4 16,6 16,5 16,7 17,0

* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima

 

Arkistot

Kategoriat