Kymijoen vedenlaatu 3.9.2019

Päivitetty: 03.10.2019
Analyysi Yksikkö Rapakoski Huruksela* Karhula Kokonkoski Ahvenkoski
Happi mg/l 8,6 8,3  8,5 8,6 8,4
Hapen kyllästys-% % 92 89  91 92 91
Sameus FTU 2,7 2,8 3,6 2,4 3,8
Kiintoaine mg/l 3,3 3,7 4,8 3,0 4,2
Sähkönjohtavuus mS/m 6,9 9,6 9,5 9,5 9,8
Alkaliteetti mmol/l 0,26 0,34 0,33 0,34 0,35
pH (25°C) 7,2 7,5 7,5 7,5 7,4
Väri mgPt/l 25 30 30 30 30
Kokonaistyppi µg/l 440 470 450 410 450
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 75 94 90 84 72
Ammoniumtyppi µg/l 7 <5 <5 <5 6
Kokonaisfosfori µg/l 11 12 15 11 16
Liukoinen fosfori µg/l <2 3 4 4 3
Rauta µg/l  – 120  –  –  –
Magnesium mg/l  – 1,5  –  –  –
Piidioksidi mg/l  – 1,9  –  –  –
Alumiini µg/l  – 180  –  –  –
CODMn mg/l 6,3 7,1 7,4 7,0 7,4
Kalsium mg/l  – 5,5  –  –  –
Mangaani µg/l  – <10  –  –  –
Kloridi mg/l   6,0  –  –  –
Sulfaatti mg/l  – 13  –  –  –
Kalium mg/l  – 1,6  –  –  –
Natrium mg/l  – 9,0  –  –  –
E. coli kpl/100 ml 4 4 4 5 1
Kolimuotoiset bakteerit kpl/100 ml 280 230 550 820 230
Fekaaliset enterokokit kpl/100 ml 2 2 17 180 1
TOC mg/l 9,3 10,0 10,0 9,8 10,0
Lämpötila 0C 18,8 18,9 19,0 18,7 19,1

* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima

 

Arkistot

Kategoriat