Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Kymijoen vedenlaatu 3.7.2019

Päivitetty: 06.08.2019
Analyysi Yksikkö Rapakoski Huruksela* Karhula Kokonkoski Ahvenkoski
Happi mg/l 8,7 8,4  8,5 8,6 8,5
Hapen kyllästys-% % 94 90  92 93 90
Sameus FTU 4,1 5,1 5,6 4,9 6,8
Kiintoaine mg/l 4,6 6,6 6,7 5,9 7,8
Sähkönjohtavuus mS/m 6,7 6,9 8,1 8,2 7,7
Alkaliteetti mmol/l 0,24 0,29 0,28 0,28 0,28
pH (25°C) 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
Väri mgPt/l 30 35 35 35 35
Kokonaistyppi µg/l 470 530 520 550 550
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 110 140 140 140 120
Ammoniumtyppi µg/l 7 16 10 8 12
Kokonaisfosfori µg/l 15 20 20 20 26
Liukoinen fosfori µg/l 3 3 4 4 4
Rauta µg/l  – 260  –  –  –
Magnesium mg/l  – 1,5  –  –  –
Piidioksidi mg/l  – 1,9  –  –  –
Alumiini µg/l  – 180  –  –  –
CODMn mg/l 6,9 7,6 7,0 7,3 8,3
Kalsium mg/l  – 4,3  –  –  –
Mangaani µg/l  – 23  –  –  –
Kloridi mg/l   5,4  –  –  –
Sulfaatti mg/l  – 12  –  –  –
Kalium mg/l  – 2,0  –  –  –
Natrium mg/l  – 7,9  –  –  –
E. coli kpl/100 ml 7 11 42 28 10
Kolimuotoiset bakteerit kpl/100 ml 160 390 770 870 250
Fekaaliset enterokokit kpl/100 ml 3 15 49 25 16
TOC mg/l 6,6 6,8 6,7 6,6 6,4
Lämpötila 0C 19,0 18,7 19,2 19,3 18,5

* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima