Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Kymijoen vedenlaatu 5.6.2018

Päivitetty 05.07.2018
Analyysi Yksikkö Rapakoski Huruksela* Karhula Kokonkoski Ahvenkoski
Happi mg/l 9,3 9,1  8,9 9,2 9,0
Hapen kyllästys-% % 92 92  90 93 92
Sameus FTU 4,5 2,6 4,0 3,7 5,4
Kiintoaine mg/l 6,1 5,4 7,1 5,7 7,6
Sähkönjohtavuus mS/m 6,4 7,8 7,8 7,5 7,5
Alkaliteetti mmol/l 0,23 0,26 0,26 0,27 0,27
pH (25°C) 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3
Väri mgPt/l 35 35 35 35 40
Kokonaistyppi µg/l 430 500 500 490 490
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 130 160 160 160 140
Ammoniumtyppi µg/l 6 7 12 10 8
Kokonaisfosfori µg/l 18 20 17 15 23
Liukoinen fosfori µg/l 3 3 3 3 4
Rauta µg/l  – 270  –  –  –
Magnesium mg/l  – 1,4  –  –  –
Piidioksidi mg/l  – 2,8  –  –  –
Alumiini µg/l  – 190  –  –  –
CODMn mg/l 8,2 8,3 8,5 8,4 7,1
Kalsium mg/l  – 4,2  –  –  –
Mangaani µg/l  – 32  –  –  –
Kloridi mg/l   4,3  –  –  –
Sulfaatti mg/l  – 10,0  –  –  –
Kalium mg/l  – 1,6  –  –  –
Natrium mg/l  – 6,4  –  –  –
E. coli kpl/100 ml 5 10 610 31 6
Kolimuotoiset bakteerit kpl/100 ml 170 >2400 >2400 1300 240
Fekaaliset enterokokit kpl/100 ml 2 3 53 6 0
TOC mg/l 8,3 8,8 8,6 8,3 8,6
Lämpötila 0C 15,2 16,0 16,0 15,8 16,6

* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima