Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Merialueen vedenlaatu 10.6.2019

Päivitetty: 27.06.2019
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 10,2 10,0 9,4 9,0
Hapen kyllästys-% % 103 103 98 95
Sameus FTU 1,9 2,4 1,5 2,5
Sähkönjohtavuus mS/m 595 532 632 621
Saliniteetti 3,42 3,01 3,65 3,60
pH 8,3 8,3 8,3 8,2
Väri mgPt/l 20 20 20 25
Kokonaistyppi µg/l 370 400 350 340
Nitriitti+nitraattityppi µg/l <5 9 <5 <5
Ammoniumtyppi µg/l <5 <5

<5

5
Kokonaisfosfori µg/l 23 26 24 34
Fosfaattifosfori µg/l <2 <2 <2 4
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml 0 0 0 1
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l 11 11 5,5 6,0
Näkösyvyys m 2,3 1,9 2,7 2,0
Lämpötila 0C 14,8 15,9 16,5 17,1