Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Merialueen vedenlaatu 17.7.2017

Päivitetty 03.08.2017
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 10,2 9,6 9,2 8,7
Hapen kyllästys-% % 107 102 95 91
Sameus FTU 1,7 3,0 2,3 3,0
Sähkönjohtavuus mS/m 656 499 723 738
Saliniteetti 3,72 2,76 4,14 4,22
pH 8,2 8,0 8,0 7,9
Väri mgPt/l 25 30 20 20
Kokonaistyppi µg/l 300 310 270 310
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 7 8 <5 <5
Ammoniumtyppi µg/l <5 <5 <5 <5
Kokonaisfosfori µg/l 24 22 27 38
Fosfaattifosfori µg/l <2 <2 10 11
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml 0 0 0 0
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l 6,8 8,2 4,3 5,4
Näkösyvyys m 2,7 2,2 2,5 2,0
Lämpötila 0C 16,6 17,6 16,0 16,2