Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Merialueen vedenlaatu 2.5.2019

Päivitetty: 15.05.2019
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 15,2 13,2 15,2 15,6
Hapen kyllästys-% % 130 116 131 137
Sameus FTU 3,1 3,9 2,6 3,8
Sähkönjohtavuus mS/m 650 406 603 550
Saliniteetti 3,47 2,31 3,45 3,10
pH 9,0 8,8 9,2 9,2
Väri mgPt/l 25 35 25 35
Kokonaistyppi µg/l 530 700 570 630
Nitriitti+nitraattityppi µg/l <5 74 <5 <5
Ammoniumtyppi µg/l 7 12

9

10
Kokonaisfosfori µg/l 57 68 85 79
Fosfaattifosfori µg/l <2 4 3 2
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml 0 0 0 0
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l 20 24 22 34
Näkösyvyys m 2,2 1,6 2,1 1,2
Lämpötila 0C 7,7 9,2 8,1 8,8