Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Merialueen vedenlaatu 24.10.2018

Päivitetty: 07.11.2018
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 10,1 9,7 9,8 9,6
Hapen kyllästys-% % 93 89 90 87
Sameus FTU 1,6 2,3 1,8 4,2
Sähkönjohtavuus mS/m 766 658 705 693
Saliniteetti 4,50 3,78 4,11 4,02
pH 7,8 7,8 7,9 7,9
Väri mgPt/l 15 15 15 20
Kokonaistyppi µg/l 410 440 410 410
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 79 92 63 53
Ammoniumtyppi µg/l 29 41

25

14
Kokonaisfosfori µg/l 42 44 43 46
Fosfaattifosfori µg/l 29 29 28 24
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml        
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l        
Näkösyvyys m 4,0 2,7 3,9 2,1
Lämpötila 0C 10,6 10,3 10,3 10,0