Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Merialueen vedenlaatu 12.9.2017

Päivitetty 21.09.2017
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 9,4 9,2 9,4 9,3
Hapen kyllästys-% % 95 93 94 94
Sameus FTU 1,8 1,9 1,5 2,1
Sähkönjohtavuus mS/m 686 563 673 663
Saliniteetti 3,92 3,16 3,81 3,76
pH 7,9 7,8 7,9 7,9
Väri mgPt/l 20 20 20 20
Kokonaistyppi µg/l 300 320 290 330
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 22 38 9 17
Ammoniumtyppi µg/l 35 16 11 12
Kokonaisfosfori µg/l 30 27 32 37
Fosfaattifosfori µg/l 14 9 11 15
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml 0 2 1 3
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l 4,6 7,4 10,0 11,0
Näkösyvyys m 3,0 2,9 3,0 2,8
Lämpötila 0C 14,7 14,9 14,6 14,7