Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Merialueen vedenlaatu 8.2.2018

Päivitetty 16.02.2018
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 13,1 13,7 12,2 12,8
Hapen kyllästys-% % 91 94 85 88
Sameus FTU 1,3 1,7 1,6 4,5
Sähkönjohtavuus mS/m 483 135 497 254
Saliniteetti 2,70 0,73 2,86 1,27
pH 7,6 7,1 7,7 7,2
Väri mgPt/l 25 35 30 80
Kokonaistyppi µg/l 550 520 590 630
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 250 280 260 330
Ammoniumtyppi µg/l 12 11

5

17
Kokonaisfosfori µg/l 35 16 37 28
Fosfaattifosfori µg/l 27 9 29 16
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml        
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l        
Näkösyvyys m 3,4 2,9 3,4 1,9
Lämpötila 0C 0,0 0,2 0,1 0,0