Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Merialueen vedenlaatu 26.6.2018

Päivitetty 10.07.2018
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 11,5 10,8 10,7 10,1
Hapen kyllästys-% % 107 105 107 103
Sameus FTU 1,6 2,2 1,9 2,1
Sähkönjohtavuus mS/m 743 530 764 776
Saliniteetti 4,34 2,65 4,45 4,51
pH 8,1 8,0 8,1 8,1
Väri mgPt/l 15 25 20 20
Kokonaistyppi µg/l 370 400 350 370
Nitriitti+nitraattityppi µg/l <5 31 <5 <5
Ammoniumtyppi µg/l 6 <5

<5

<5
Kokonaisfosfori µg/l 33 29 30 33
Fosfaattifosfori µg/l 3 <2 5 10
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml 0 1 0 0
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l 7,7 9,3 9,2 8,4
Näkösyvyys m 2,8 2,2 2,8 2,7
Lämpötila 0C 11,2 13,3 14,1 14,9