Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Merialueen vedenlaatu 11.12.2017

Päivitetty 19.12.2017
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 12,2 12,4 11,9 12,1
Hapen kyllästys-% % 95 91 90 92
Sameus FTU 1,8 4,7 2,7 3,9
Sähkönjohtavuus mS/m 700 177 618 624
Saliniteetti 4,04 0,92 3,52 3,55
pH 7,8 7,4 7,8 7,8
Väri mgPt/l 20 45 25 35
Kokonaistyppi µg/l 470 480 520 540
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 190 270 190 190
Ammoniumtyppi µg/l 10 17 12 13
Kokonaisfosfori µg/l 44 26 40 45
Fosfaattifosfori µg/l 36 11 31 32
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml        
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l        
Näkösyvyys m 3,1 1,9 2,8 1,9
Lämpötila 0C 3,8 2,2 2,9 2,8