Merialueen vedenlaatu 6.7.2021

Päivitetty: 16.07.2021
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 9,0 8,3 9,0 8,8
Hapen kyllästys-% % 106 97 107 105
Sameus FTU 1,2 2,7 0,7 1,3
Sähkönjohtavuus mS/m 636 182 668 670
Saliniteetti 3,61 0,95 3,80 3,81
pH 8,3 7,7 8,4 8,3
Väri mgPt/l 20 40 20 20
Kokonaistyppi µg/l 360 490 360 350
Nitriitti+nitraattityppi µg/l <5 69 <5 <5
Ammoniumtyppi µg/l 7 10 8 7
Kokonaisfosfori µg/l 17 20 17 18
Fosfaattifosfori µg/l <2 <2 <2 <2
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml 0 2 0 0
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l 2,3 2,8 1,9 1,8
Näkösyvyys m 3,4 2,0 3,5 4,0
Lämpötila 0C 22,7 23,0 23,0 23,0

 

Arkistot

Kategoriat