Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Merialueen vedenlaatu 16.5.2017

Päivitetty 24.05.2017
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 13,6 13,2 12,8 12,9
Hapen kyllästys-% % 114 111 109 109
Sameus FTU 1,3 1,6 1,2 1,9
Sähkönjohtavuus mS/m 686 597 740 728
Saliniteetti 3,98 3,37 4,25 4,18
pH 8,5 8,4 8,6 8,6
Väri mgPt/l 20 25 20 20
Kokonaistyppi µg/l 330 370 550 360
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 6 12 9 7
Ammoniumtyppi µg/l <5 <5 <5 <5
Kokonaisfosfori µg/l 26 21 21 25
Fosfaattifosfori µg/l <2 <2 2 2
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml 0 0 0 0
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l 11  12 6,3 8,6
Näkösyvyys m 3,4 3,0 3,4 3,0
Lämpötila 0C 6,7 7,1 7,1 6,9