Merialueen vedenlaatu 14.9.2021

Päivitetty: 28.09.2021
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 9,4 9,0 8,9 9,1
Hapen kyllästys-% % 94 90 88 91
Sameus FTU 1,3 2,0 2,4 3,6
Sähkönjohtavuus mS/m 765 490 763 749
Saliniteetti 4,36 2,66 4,35 4,27
pH 8,0 7,8 7,9 8,0
Väri mgPt/l 15 20 15 15
Kokonaistyppi µg/l 380 420 380 360
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 21 61 40 34
Ammoniumtyppi µg/l 15 23 30 34
Kokonaisfosfori µg/l 28 26 33 34
Fosfaattifosfori µg/l 8 7 14 14
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml 0 10 0 0
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l 7,7 6,7 6,3 6,6
Näkösyvyys m 3,5 2,6 2,6 2,0
Lämpötila 0C 14,2 14,6 13,7 14,1

 

Arkistot

Kategoriat