Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Palvelut

Vesiensuojeluyhdistykset

Suunnittelemme ja toteutamme kustannustehokkaita biologisia ja vesikemiallisia tutkimuksia merellä, joissa, järvissä, lammissa, rannoilla sekä pohjavesissä. Toiminnanharjoittajille teemme myös ulkopuolista seurantaa vedenpuhdistamoilla, kaatopaikoilla, kalanviljelylaitoksilla, turvetuotantoalueilla sekä vesistöön vaikuttavissa tie-, silta- ja ruoppaushankkeissa.

Käytössämme on monipuoliset ja nykyaikaiset tutkimusvälineet sekä koulutettu henkilöstö vaativiin vesistö- ja ympäristöalan töihin.

Toimintamme

Toimintamme pääosan muodostavat velvoitetarkkailuun liittyvät tutkimukset:

Lisäksi teemme yksityisille ja yhteisöille:

Tarjoamme mm. seuraavia palveluja

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tarkoitus on edistää vesien ja ympäristönsuojelua toimialueellaan.

Yhdistyksen toimialue käsittää Kymijoen valuma-alueen Pulkkilanharjulta Suomenlahteen sekä Summajoen ja Vehkajoen valuma-alueet lähialueineen ja näiden vaikutuspiiriin kuuluvan merialueen.

Asiantuntijapalvelumme ovat käytettävissä tarvittaessa varsinaisen toiminta-alueemme ulkopuolellakin.