Uutiset vuodelta 2014

Videot: lohet Kymijoella

Päivitetty: 17.12.2014

Kalastotutkimukset

Päivitetty: 03.09.2021

Kalaporrasseuranta Korkeakoskella vuonna 2020

 

 

Kymijoen ja sen edustan merialueen kalojen elohopeapitoisuuksia vuonna 2020

 

Alue Kalalaji Pitoisuus keskiarvo mgHg/kg Pitoisuus min mgHg/kg Pitoisuus max mgHg/kg
Voikkaa hauki 0,14 0,02 0,26
Voikkaa ahven 0,27 0,15 0,46
Kuusankoski hauki 0,22 0,16 0,35
Kuusankoski ahven 0,21 0,02 0,42
Tammijärvi hauki 0,34 0,01 0,57
Tammijärvi ahven 0,27 0,02 0,76
Kotkan edusta hauki 0,16 0,08 0,29
Kotkan edusta ahven 0,09 0,02 0,20

 

 

 

 

 

 

 

Merialueen vedenlaatu 21.10.2021

Päivitetty: 04.11.2021
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 10,5 9,9 10,3 10,2
Hapen kyllästys-% % 94 87 91 90
Sameus FTU 1,4 2,1 3,1 3,6
Sähkönjohtavuus mS/m 829 778 765 750
Saliniteetti 4,80 4,46 4,38 4,29
pH 7,9 7,9 8,0 7,9
Väri mgPt/l 15 15 20 20
Kokonaistyppi µg/l 320 370 390 460
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 77 97 66 58
Ammoniumtyppi µg/l 10 16 10 14
Kokonaisfosfori µg/l 35 36 36 36
Fosfaattifosfori µg/l 19 21 18 16
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml        
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l        
Näkösyvyys m 3,3 3,0 2,3 2,1
Lämpötila 0C 9,0 8,7 8,7 8,5

 

Kymijoen vedenlaatu 11.10.2021

Päivitetty: 04.11.2021
Analyysi Yksikkö Rapakoski Huruksela* Karhula Kokonkoski Ahvenkoski
Happi mg/l 10,7 10,5 10,5 10,4 10,4
Hapen kyllästys-% % 95 93 93 92 92
Sameus FTU 1,9 2,2 2,2 2,0 2,7
Kiintoaine mg/l 2,1 2,3 2,1 2,0 2,3
Sähkönjohtavuus mS/m 7,5 9,5 9,4 9,3 9,1
Alkaliteetti mmol/l 0,26 0,31 0,31 0,31 0,30
pH (25°C) 7,3 7,2 7,3 7,3 7,4
Väri mgPt/l 35 35 40 40 40
Kokonaistyppi µg/l 480 580 580 580 600
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 180 180 180 190 200
Ammoniumtyppi µg/l 6 9 12 8 9
Kokonaisfosfori µg/l 9 10 11 10 10
Liukoinen fosfori µg/l 4 3 5 3 5
Rauta µg/l  – 130  –  –  –
Magnesium mg/l  – 1,4  –  –  –
Piidioksidi mg/l  – 2,2  –  –  –
Alumiini µg/l  – 55  –  –  –
CODMn mg/l 7,0 7,0 6,8 7,0 6,9
Kalsium mg/l  – 4,7  –  –  –
Mangaani µg/l  – 12  –  –  –
Kloridi mg/l   6,1  –  –  –
Sulfaatti mg/l  – 13  –  –  –
Kalium mg/l  – 1,7  –  –  –
Natrium mg/l  – 9,7  –  –  –
E. coli kpl/100 ml 1 16 9 9 5
Kolimuotoiset bakteerit kpl/100 ml 31 820 260 190 85
Fekaaliset enterokokit kpl/100 ml 3 4 3 7 2
TOC mg/l 7,4 7,8 7,8 7,8 7,8
Lämpötila 0C 10,0 10,3 10,3 10,2 10,2

* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima

 

Henkilökuva: Vesistötutkija Marja Anttila-Huhtinen

Päivitetty: 26.05.2014

Vesistötutkija Marja Anttila-Huhtinen on 28 vuoden aikana Kymijoen vesi ja ympäristö ry:ssä kokenut monia vaiheita vesientilan ja ympäristötutkimusten parissa.

 

Lue Marjan haastattelu tästä.

Kymijoen kuvapankkihanke

Päivitetty: 26.05.2014

Kymijoen kuvapankkihanke on maakunnan kehittämisvaroin rahoittama hanke hienojen valokuvien tuottamiseksi Kymijoen vesistöistä. Kymenlaakson imago ja vetovoimaisuus ei ole suurta, vaikka alueen toimijoiden vesiensuojelutyö on parantanut Kymijoen ja sen suiston vedenlaatua. Ilman kautta leviävä haju, haitallisia epäorgaanisia aineita sisältävä vesi ja hoitamattomat teollisuusalueet ovat monilta osin historiaa. Kymijoen kuormittajien vedenpuhdistamot poistavat nykyisin fosforin niin tehokkaasti, että joen fosforipitoisuus on jopa rannikon merialuetta pienempi. Tietoisuus ympäristön tilan parantumisesta ei kuitenkaan ole kovin tunnettua ja sanomalehtienkin tapa uutisoida usein huonoja uutisia voi suotta ylläpitää väärää mielikuvaa. Hankkeessa tuotetaan kuvia vesiluonnosta, vesiensuojelu- ja tutkimustyöstä, aktiviteeteistä, Kymijoen maisemasta ja lajistosta. Hankkeen toteuttaa 2013-2014 Kymijoen vesi ja ympäristö ry yhteistyössä Kymenlaakson liiton ja Cursor Oy:n kanssa, jonka kuvapankkiin kuvat sijoitetaan.

Arkistot

Kategoriat