Kymijoen Vesi ja Ympäristö - julkaisut

Julkaisut

Suurin osa tutkimuksistamme julkaistaan joko julkaisusarjassa tai tutkimusraporttisarjassa. Velvoitetarkkailuihin liittyvät tutkimustulokset ovat yleensä julkisia, ja ne löytyvät näistä julkaisuista ja raporteista. Muut tilauksesta tehtyjen tutkimusten tulokset eivät ole julkisia, ellei tilaajan kanssa ole erikseen sovittu tulosten julkaisemisesta. Julkaisuja käytettäessä on viitattava yhdistyksen kyseiseen julkaisusarjaan.

Julkaisu-sarja

304/2021 Kymijoen alaosan pohjaeläintarkkailu vuonna 2020 – surviaissääskien kotelonahkamenetelmän tulokset
303/2021
Kymijoen alaosan tila vuosina 2010-2019
302/2021
Pyhtää-Kotka-Hamina -merialueen vesistötarkkailun yhteenveto vuodelta 2020
301/2021
Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2020
300/2021
Heinolan Konniveden kalataloudellinen yhteistarkkailu vuonna 2020
299/2021
Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan voimalaitos ja Oy Loviisan Smoltti Ab: Hästholmenia ympäröivän merialueen yhteistarkkailun laaja vuosiraportti 2020
298/2021
Ruotsalainen-Konnivesi -vesialueen tila vuonna 2020
297/2021
Kymijoen alaosan vedenlaadun yhteistarkkailu vuonna 2020
296/2021
Porvoon edustan merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2020
295/2020
Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2019
294/2020
Porvoon edustan merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2019 – Laajat tutkimukset
293/2020
Ruotsalainen-Konnivesi -vesialueen tila vuonna 2019
292/2020
Kymijoen alaosan vedenlaadun yhteistarkkailu vuonna 2019
291/2020
Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan voimalaitos ja Oy Loviisan Smoltti Ab: Merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2019
290/2020
Pyhtää-Kotka-Hamina merialueen vesistötarkkailun yhteenveto vuodelta 2019
289/2020
Kymijoen alaosan pohjaeläintarkkailu: Chironomus-epämuodostumatarkastelu 2019
288/2019
Kymijoen alaosan koskipaikkojen pohjaeläintarkkailu vuonna 2018
287/2019
Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2018
286/2019
Kymijoen alaosan pohjaeläintarkkailu vuonna 2018 – surviaissääskien kotelonahkamenetelmän tulokset
285/2019
Ruotsalainen-Konnivesi -vesialueen tila vuonna 2018
284/2019
Pyhtää-Kotka-Hamina -merialueen vedenlaadun yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2018
283/2019
Konniveden (14.131) syvännealueiden pohjaeläintutkimus vuonna 2017
282/2019
Kymijoen alaosan vedenlaadun yhteistarkkailu vuonna 2018
281/2019
Porvoon edustan merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2018
280/2019
Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan voimalaitos ja Oy Loviisan Smoltti Ab: Merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2018
279/2018
Pohjaeläintutkimukset merialueella Pyhtää-Kotka-Hamina vuosina 2014-2018 ja vertailua aikaisempiin tuloksiin
278/2018
 Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2017
277/2018
Kymijoen alaosan vedenlaadun yhteistarkkailu vuonna 2017
276/2018
Pyhtää-Kotka-Hamina -merialueen vedenlaadun yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2017
275/2018
Heinolan Konniveden kalataloudellinen yhteistarkkailu vuonna 2017
274/2018
Tainionvirran vesistö- ja kalataloustarkkailu vuonna 2017
273/2018
Ruotsalainen-Konnivesi -vesialueen tila vuonna 2017
272/2018
Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan voimalaitos ja Oy Loviisan Smoltti Ab: Merialueen yhteistarkkailun laaja vuosiraportti 2017
271/2018 Porvoon edustan merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2017
270/2018
Haitalliset aineet Kymijoen edustan merialueen sedimenteissä vuonna 2017
269/2018
Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2016
268/2018
Kymijoen alaosan pohjaeläintarkkailu (pehmeät pohjat) vuonna 2016
267/2017
Pyhtää-Kotka-Hamina -merialueen vedenlaadun yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2016
266/2017
Kymijoen alaosan pohjaeläintarkkailu vuonna 2016 – surviaissääskien kotelonahkamenetelmän tulokset
265/2017 Kymijoen alaosan vedenlaadun yhteistarkkailu vuonna 2016
264/2017 Tainionvirran vesistö- ja kalataloustarkkailu vuonna 2016
263/2017 Porvoon edustan merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2016
262/2017 Ruotsalainen-Konnivesi -vesialueen tila vuonna 2016
261/2017 Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan voimalaitos ja Oy Loviisan Smoltti Ab: Merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2016
260/2016 Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2015
259/2016 Porvoon edustan merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2015 laajat tutkimukset
258/2016 Kymijoen alaosan vedenlaadun yhteistarkkailu vuonna 2015
257/2016 Ruotsalainen-Konnivesi -vesialueen tila vuonna 2015
256/2016 Pyhtää-Kotka-Hamina -merialueen vedenlaadun yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2015
255/2016 Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan voimalaitos ja Oy Loviisan Smoltti Ab: Merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2015
254/2016 Tainionvirran vesistö- ja kalataloustarkkailu vuonna 2015
253/2015 Kymijoen alaosan pohjaeläintarkkailu (pehmeät pohjat) vuonna 2014
252/2015 Kymijoen alaosan pohjaeläintarkkailu vuonna 2014 – surviaissääskien kotelonahkamenetelmän tulokset
251/2015 Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2014
250/2015 Heinolan Konniveden kalataloudellinen yhteistarkkailu vuonna 2014
249/2015 Ruotsalainen-Konnivesi -vesialueen tila vuonna 2014
248/2015 Kymijoen alaosan vedenlaadun yhteistarkkailu vuonna 2014
247/2015 Tainionvirran vesistö- ja kalataloustarkkailu vuonna 2014
246/2015 Pyhtää-Kotka-Hamina -merialueen vedenlaadun yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2014
245/2015 Porvoon edustan merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2014
244/2015 Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan voimalaitos ja Oy Loviisan Smoltti Ab: Merialueen yhteistarkkailun laaja vuosiraportti 2014
243/2014 Ruotsalainen-Konnivesi -vesialueen pitkäaikainen tila vuosina 2003-2013
242/2014 Kymijoen alaosan pohjaeläintarkkailu (pehmeät pohjat) vuonna 2012
241/2014 Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2013
240/2014 Kymijoen alaosan vedenlaadun yhteistarkkailu vuonna 2013
239/2014 Ruotsalainen-Konnivesi -vesialueen tila vuonna 2013
238/2014 Pyhtää-Kotka-Hamina -merialueen vedenlaadun yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2013
237/2014 Porvoon edustan merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2013
236/2014 Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan voimalaitos ja Oy Loviisan Smoltti Ab: Merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2013
235/2014 Konniveden (14.131) syvännealueiden pohjaeläintutkimus vuonna 2013
234/2013 Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellisen tarkkailun kalastustiedustelu vuonna 2012
233/2013 Kymijoen alaosanpohjaeläintarkkailu vuonna 2012 – surviaissääskien kotelonahkamenetelmän tulokset
232/2013 Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2012
231/2013 Pohjaeläintutkimukset merialueella Pyhtää-Kotka-Hamina vuosina 2010-2013 ja vertailua aikaisempiin tuloksiin
230/2013 Kymijoen alaosan vedenlaadun yhteistarkkailu vuonna 2012
229/2013 Pyhtää-Kotka-Hamina -merialueen vedenlaadun yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2012
228/2013 Porvoon edustan merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2012
227/2013 Ruotsalainen-Konnivesi -vesialueen tila vuonna 2012
226/2013 Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan voimalaitos ja Oy Loviisan Smoltti Ab: Merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2012
225/2013 Kymijoen alaosan pohjaeläintarkkailu (pehmeät pohjat) vuonna 2010
224/2013 Kymijoen alaosan pohjaeläintarkkailu vuonna 2010 – surviaissääskien kotelonahkamenetelmän tulokset
223/2012 Porvoon edustan merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2011
222/2012 Heinolan Konniveden kalataloudellisen yhteistarkkailun kalastustiedustelu vuoden 2011 kalastuksesta
221/2012 Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2011
220/2012 Kymijoen alaosan vedenlaadun yhteistarkkailu vuonna 2011
219/2012 Heinolan Konniveden kalataloudellinen yhteistarkkailu vuona 2011
218/2012 Pyhtään merialueen kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2011
217/2012 Loviisan merialueen kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2011
216/2012 Pyhtää-Kotka-Hamina merialueen vedenlaadun yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2011
215/2012 Ruotsalainen-Konnivesi -vesialueen tila vuonna 2011
214/2012 Pyhtää-Kotka-Hamina -merialueen vedenlaadun yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2010
213/2011 Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2010
212/2011 Loviisan merialueen kalankasvatuslaitosten vesistötarkkailu vuonna 2010
211/2011 Pyhtään merialueen kalankasvatuslaitosten vesistötarkkailu vuonna 2010 ja pohjaeläintarkkailu vuonna 2009
210/2011 Kymijoen alaosan vedenlaadun yhteistarkkailu vuonna 2010
209/2011 Vantaanjoen yhteistarkkailu – kalasto ja kalastus vuonna 2010
208/2011 Kymijoen alaosan ja merialueen Pyhtää-Kotka-Hamina tila vuosina 2000-2009
207/2011 Ruotsalainen-Konnivesi -vesialueen tila vuonna 2010
206/2011 Haitalliset aineet Kymijoen edustan merialueen sedimenteissä vuonna 2009
205/2011 Konniveden (14.131) syvännealueiden pohjaeläintutkimus vuonna 2009
204/2010 Kymijoen alaosan pohjaeläintarkkailu (pehmeät pohjat) vuonna 2008
203/2010 Pyhtään merialueen kalankasvatuslaitosten vesistötarkkailu vuonna 2009
202/2010 Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2009
201/2010 Pyhtää-Kotka-Hamina merialueen vedenlaadun yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2009
200/2010 Kymijoen alaosan vedenlaadun yhteistarkkailu vuonna 2009
199/2010 Kiikunjoen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2009
198/2010 Sorsajoen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2009
197/2010 Summanjoen yläosan kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2009
196/2010 Hartolan kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2009
195/2010 Ruotsalainen-Konnivesi -vesialueen tila vuonna 2009

Tutkimusraportit

543/2021 Kissakosken kalatieseuranta vuonna 2021
542/2021
Kiikunjoen ja Silmunjoen vedenlaadun seuranta jatkuvatoimisin mittarein vuonna 2021
541/2021
Hartolan, Heinolan, Sysmän ja Iitin vesistötutkimukset vuonna 2021
540/2021
Hillonlahden kompensaatioalueen sudenkorentokartoitus
539/2021
Vaelluskalojen määrän arviointi Urpalanjoen Myllykosken kalatiessä vuonna 2021
538/2021
Vaajakosken kalatieseurannat vuonna 2021
537/2021
Kalamäärien arviointi Leuhun Voimalaitoksen alakanavassa ja kalatiessä vuonna 2021
536/2021
Kalamäärien arviointi Hietaman voimalaitoksen kalatiessä vuonna 2021
535/2021
Kalamäärien arviointi Lastukosken säännöstelypadolla vuonna 2021
534/2021
Kalamäärien arviointi Karjalankosken kalatiessä vuonna 2021
533/2021
Porolahden tilan kartoitukset ja kunnostussuunnitelma 2021
532/2021
Stora Enso Oyj Heinolan Flutingtehtaan nollakuitukasan sedimenttitutkimus vuonna 2021
531/2021
Kymijoen Pernoon vedenkorkeusasema: sedimenttitutkimus 2021
530/2021
Kymijoen Pihkoonhaaran sedimenttitutkimus 2021
529/2021
Selvitys vuollejokisimpukan esiintymisestä Nordbon silta-alueella (Mustijoki, Mäntsälä)
528/2021
Hanskinmaan (Kotka) pengertyömaan vesistötarkkailun ja sameusseurannan yhteenvetoraportti
527/2021
Uittimiensalmen luontokartoitus
526/2021
Pyhtään Keihässalmen vedenalaiskartoitus 2021
525/2021
Mussalon D-laiturin rakentaminen ja ruoppaukset – kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2021
524/2021
VT7:n meluvalleissa välillä Kyminlinna-Karhula-Rantahaka käytettyjen lentotuhkien ja pohjakuonien ympäristövaikutustarkkailu keväällä 2021
523/2021
Hillonlahden maakaasuputken rakentamisen vesistötarkkailun yhteenvetoraportti
522/2021
Selvitys vuollejokisimpukan esiintymisestä Porvoonjoessa liittyen Askolan kunnan vesijohtoasennustyöhön
521/2021
Kymijoen Koivukosken säännöstelyn kalataloudellisen haitan arviointi
520/2021
Loviisan merialueen kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2020
519/2021
Study of grey water samples from cargo and passenger ships and an assessment of the impacts of wastewater on the marine environment
519/2021
Selvitys rahti- ja matkustaja-alusten harmaavesinäytteistä ja arvio jätevesien vaikutuksista meriympäristöön
518/2021
Virolahden kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2020
517/2021
Kuoppalan tilan (Asikkala) telakkatoiminta: vesistötarkkailu 2021
516/2021
Valkealan reitin alaosan ja Pyhäjärven kuhatutkimukset vuonna 2020
515/2021
Tainionvirran vesistö- ja kalataloustarkkailu vuonna 2020
514/2021
Kotkan satama-alueiden hulevesi- ja vesistötarkkailu vuonna 2020
513/2021
Asikkalan kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2020
512/2021
Valkealan reitin alaosan (14.18) kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2020
511/2021
Valkealan reitin alaosan (14.18) vesistötarkkailu vuonna 2020
510/2021
Kiikunjoki-Saveronjoki-Silmunjoki biologinen yhteistarkkailu vuonna 2020
509/2021
Sähkökoekalastukset Kymenlaaksossa syksyllä 2020
508/2021
Vaelluskalojen määrän arviointi Kymijoen Koivukosken ja Korkeakosken haarassa sekä kalateissä vuonna 2020
507/2021
HaminaKotka Satama Oy, Hietasen autokentän vesien tarkkailu 2020
506/2021
Mussalon A-laiturin edustan merialueen tehostettu vedenlaatuseuranta 2020
505/2020
Kiikunjoen ja Silmunjoen vedenlaadun seuranta jatkuvatoimisin mittarein vuonna 2020
504/2020
Summanjoen Laurinkosken vaelluskalatutkimukset vuonna 2020
503/2020
Vaelluskalojen määrän arviointi Urpalanjoen Myllykosken kalatiessä vuonna 2020
502/2020
Hartolan, Heinolan ja Sysmän vesistötutkimukset vuonna 2020
501/2020
Lähteikköjen suojeluarvo surviaissääskilajiston perusteella arvioituna
500/2020
Kalamäärien arviointi Hietaman voimalaitoksen alakanavassa ja kalatiessä vuonna 2020
499/2020
Hollolan pienjärvien vedenlaatuseuranta vuonna 2020
498/2020
HaminaKotka Satama Oy: Hietasen edustan sedimenttitutkimus 2020
497/2020
Hentonäkinruohon (Najas tenuissima) esiintyminen Kouvolan Lappalanjärvellä
496/2020
Pyhtään merialueen kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2019
495/2020
Kimolan kanavahankkeen vedenlaadun tarkkailun vuosiraportti 2020
494/2020
Mussalon D-laiturin rakentaminen ja ruoppaukset – kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2020
493/2020
Valtatie 7 (E18) Koskenkylä-Kotka: Vuollejokisimpukkatarkkailut Kymijoella 2020
492/2020
Virtakiven virtaamaselvitykset
491/2020
Kaunissaaren satamarakentamisen vesistötarkkailu vuonna 2020
490/2020
Simpukkakartoitus ja arvio vuollejokisimpukan esiintymisestä Teuronjoen Kosken sillan alueella Hämeenkoskella
489/2020
Vuollejokisimpukkaseuranta Mikkolansaaren siltahankkeessa (Kymijoki) 2020
488/2020
Vuollejokisimpukkatarkkailut Sutelan siltahankkeessa (Kymijoki) 2020 ja loppuraportti vuosilta 2014-2020
487/2020
Valkealan reitin alaosan (14.18) vesistön tilan kehitys vuosina 2010-2019
486/2020
Kiikunjoki-Saveronjoki-Silmunjoki biologinen yhteistarkkailu vuonna 2019
485/2020
Vuohijärven järvilohi-istutusten tuloksellisuus vuosina 2011-2019
484/2020
Virolahden kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2019
483/2020
Voikkaan satamien rakentamisen vesistötarkkailuraportti 2020
482/2020
Loviisan saariston kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma
481/2020
Tainionvirran vesistö- ja kalataloustarkkailu vuonna 2019
480/2020
Loviisan merialueen kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2019
479/2020
Mussalon jätevedenpuhdistamon sekoittumisvyöhyketutkimus vuonna 2019
478/2020
Valkealan reitin alaosan (14.18) vesistötarkkailu vuonna 2019
477/2020
Kotkan satama-alueiden vesistötarkkailu vuonna 2019
476/2020
Valkealan reitin alaosan ja Pyhäjärven kuhatutkimukset vuonna 2019
475/2020
Tuike Finland Oy:n kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2019
474/2020
Maltti metsänhoidossa – valtti vesienhoidossa -hankkeen loppuraportti
473/2020
Kimolan kanavahankkeen vedenlaadun tarkkailun vuosiraportti 2019
472/2020
Valkealan reitin alaosan (14.18) kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2019
471/2020
Mankalan voimalaitoksen ja Arrajärven säännöstelyn kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2019
470/2020
Vaelluskalojen määrän arviointi Kymijoen Koivukosken ja Korkeakosken kalateissä vuonna 2019
469/2020
Koulutusprojekti hyljekarkottimet, loppuraportti
468/2020
Kaunissaaren satamarakentamisen vesistötarkkailu vuonna 2019
467/2020
Kiikunjoen ja Silmunjoen vedenlaadun seuranta jatkuvatoimisin mittarein vuonna 2019
466/2019
Valkjärven ja Merkjärven metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma
465/2019
Luomijärven metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma
464/2019
Salajärven ja Kaukheimosen metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma
463/2019
Vilajoen länsihaaran metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma
462/2019
Savonkaidan ja Riitjärven metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma
461/2019
Saaramaanjärven ja Kyynelmyksenjärven metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma
460/2019
Musta-Ruhmaan ja Raajärven metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma
459/2019
Maltti metsänhoidossa – valtti vesienhoidossa -hankkeen luontokartoitukset
458/2019
Vaelluskalojen määrän arviointi Urpalanjoen Myllykosken kalatiessä vuonna 2019
457/2019
Mussalon sataman D-laiturin rakentamisen vesistötarkkailun ja sameusseurannan yhteenvetoraportti 2018-2019
456/2019
Metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma-alueiden ojakuormitustutkimukset
454/2019
Imatran Voimanpuron vaelluskalaseuranta 2019
453/2019
Summanjoen Laurinkosken vaelluskalatutkimukset vuonna 2019
452/2019
Konniveden Pohjanlahden sedimenttitutkimus vuonna 2019
451/2019
Kymijoen Koivukosken säännöstelypadon virtaamien pulssitusten kalastoseuranta vuonna 2019
449/2019
Palaskylänlahden täyttö- ja pengertämistyömaan vesistötarkkailun loppuraportti
448/2019
Neuvo Lapinjärvi-Loviisa 2019 -hanke, loppuraportti
447/2019
Neuvo Kymi 2019 -hanke, loppuraportti
446/2019
Neuvo Päijät-Häme 2019 -hanke, loppuraportti
445/2019 Saarasjärvenojan, Vaalimaanjoen ja Virojoen koskien liettymistutkimukset ja koekalastukset vuonna 2019 sekä loppuyhteenveto
444/2019
Hartolan, Heinolan ja Sysmän vesistötutkimukset vuonna 2019
443/2019
Mussalon A-laiturin edustan merialueen tehostettu vedenlaatuseuranta 2019
442/2019
Kouvolan kaupunki: Valkealan kirkonkylän ja Niinistön laiturialueiden (Lappalanjärvi) selvitykset syksyllä 2019
441/2019
Mussalon D-laiturin rakentaminen ja ruoppaukset – kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2019
440/2019
Hurpun Leerviikinniemen vedenalaiskartoitus 2019
439/2019
Hollolan pienjärvien vedenlaatuseuranta vuonna 2019
438/2019 Pyhtään merialueen kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2018
437/2019
Imatran kaupunkipuron vaelluskalaseuranta 2019
436/2019
Sysmän kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2018
435/2019
Virolahden kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2018 
434/2019
Mikkolansaaren siltatyömaan vesistötarkkailun loppuraportti
433/2019
Valkealan reitin alaosan (14.18) kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2018
432/2019
Kiikunjoki-Saveronjoki-Silmunjoki biologinen yhteistarkkailu vuonna 2018
431/2019
Kimolan kanavahankkeen vedenlaadun tarkkailun vuosiraportti 2018
430/2019
Kotkan satama-alueiden vesistötarkkailu vuonna 2018
429/2019
Loviisan merialueen kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2018 sekä vedenlaadun pitkäaikaistarkastelu
428/2019
Valkealan reitin alaosan (14.18) vesistötarkkailu vuonna 2018
427/2019
Summanjoen Laurinkosken vaelluskalatutkimukset vuonna 2018
426/2019
Tainionvirran vesistö- ja kalataloustarkkailu vuonna 2018
425/2019
Vaelluskalojen määrän arviointi Kymijoen Koivukosken ja Korkeakosken kalateissä vuonna 2018
424/2019
Rampsinkarin (Hamina) vesistötarkkailu 2018
423/2019
Kaunissaaren satamarakentamisen vesistötarkkailu vuonna 2018
422/2019
Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamon (Porvoo) saneerauksen vesistötarkkailu 2017-2018
421/2019
Vaelluskalojen määrän arviointi Urpalanjoen Myllykosken kalateissä vuonna 2018
420/2019
Maltti metsänhoidossa – valtti vesienhoidossa – tukihanke: uhanalaisten vesihyönteisten kartoitus syksyllä 2018
419/2019
Mussalon sataman D-laiturin rakentamisen vesistötarkkailu ja sameusseuranta vuonna 2018
418/2019
Kiikunjoen ja Silmunjoen vedenlaadun seuranta jatkuvatoimisin mittarein vuonna 2018
417/2019
Sedimenttitutkimus Haminan Savilahden salmien alueella syksyllä 2018
416/2019
Neuvo Päijät-Häme 2018 -hanke, loppuraportti
415/2019
Neuvo Kymi 2018 -hanke, loppuraportti
414/2019
Neuvo Lapinjärvi-Loviisa 2018 -hanke, loppuraportti
413/2018
Haminan Vilniemen osayleiskaavan vaikutukset Pappilansaari-Lupinlahden Natura 2000 – alueeseen
412/2018
Luomijärven vedenlaadun ja pohjan kaikuluotaustutkimukset vuonna 2018
411/2018 Hartolan, Heinolan ja Sysmän vesistötutkimukset vuonna 2017 ja 2018
410/2018
Virolahden kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2017 sekä pitkäaikaistarkastelu 1987-2017
409/2018
Imatran kaupunkipuron vaelluskalaseuranta syksyllä 2018
408/2018
Saarasjärvenojan, Vaalimaanjoen ja Virojoen koskien liettymistutkimukset ja koekalastukset vuonna 2018
407/2018
Virojoen, Vaalimaanjoen ja Summanjoen vaellussiikatutkimus vuonna 2018
406/2018
Jaalan Myllyjoen ja Sonnanjoen koekalastukset 2018
405/2018
Mussalon D-laiturin rakentaminen ja ruoppaukset – kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2018
404/2018
Pyhtään merialueen kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2017
402/2018
Idänkirsikorennon (Sympecma Paedisca) elinympäristön teko ja kartoitukset Haminan Husulassa 2014-2018
401/2018
Kotkan satama-alueiden hulevesi- ja vesistötarkkailu vuonna 2017 
400/2018
Loviisa merialueen kalankasvatuslaitosten vesistötarkkailu vuonna 2017
399/2018
Tehostettu vesistötarkkailu Haminan sataman edustalla vuosina 2017-2018 liittyen öljysataman laajennukseen
398/2018
Mankalan voimalaitoksen ja Arrajärven säännöstelyn kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2017
396/2018
Voikkaan satamien (Virtakivi ja Hirvelä) vedenalaiset tutkimukset
395/2018
Simpukkakartoitus ja arvio vuollejokisimpukan esiintymisestä Kärkölän Teuronjoen Joutjärven sillan alueella
394/2018
Asikkalan kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2017
393/2018
Kiikunjoki-Saveronjoki-Silmunjoki biologinen yhteistarkkailu vuonna 2017
392/2018
Valkealan reitin alaosan (14.18) kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2017
391/2018
Kalankasvatuksen ympäristöhanke 2016-2018: Loppuraportti
390/2018
Itämeren alueen kalankasvatukseen liittyvät innovaatiot ja toimintamallit itäisellä Suomenlahdella
389/2018
Merimetsojen ja harmaahaikaroiden aiheuttamat haitat kalankasvatukselle itäisellä Suomenlahdella
388/2018
Kalankasvatuksen hiilijalanjälki rannikon ja avomeren olosuhteissa
387/2018
Kalankasvatuslaitosten vesistötarkkailujen näytepisteiden sijainnin optimointi
386/2018
Kymijoen PCDD/F- ja elohopeakulkeuman arviointi
385/2018
Summanjoen Laurinkosken vaelluskalatutkimukset vuonna 2017
384/2018
Lohen nousun edistäminen Kymijoen Koivukosken säännöstelypadon kalatiellä virtaamia pulssittamalla
383/2018
Vaelluskalojen määrän arviointi Kymijoen Koivukosken ja Korkeakosken kalateissä vuonna 2017
382/2018
Neuvo Kymi 2017 -hanke, loppuraportti
381/2018
Valkealan reitin alaosan (14.18) vesistötarkkailu vuonna 2017
380/2018
Mussalon jätevedenpuhdistamon sekoittumisvyöhyketutkimus vuonna 2017
379/2018
Tuike Finland Oy:n kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2017
378/2018
Vaelluskalojen määrän arviointi Urpalanjoen Myllykosken kalatiessä vuonna 2017
377/2018
Niemenjärven (Naarajärven) vedenpinnan noston suunnitelma
376/2018
Tehostettu vesistötarkkailu Haminan sataman edustalla vuonna 2017 liittyen PK3 laiturin leventämiseen ja EU-alueen uuden laiturin rakentamiseen
375/2017 
Kissakosken kalatieseuranta vuonna 2017
374/2017
Kiikunjoen, Saveronjoen ja Silmunjoen pohjaeläintutkimus vuonna 2017
373/2017
Jyräänvirran pohjapadon rakentamisen vesistövaikutustarkkailu vuonna 2017
372/2017
Saarasjärvenojan, Vaalimaanjoen ja Virojoen koskien liettymistutkimukset ja koekalastukset vuonna 2017
371/2017 
Yleisneuvo Päijät-Häme -hanke, loppuraportti
370/2017
Kiikunjoen ja Silmunjoen vedenlaadun seuranta jatkuvatoimisin mittarein vuonna 2017
369/2017
Mussalon D-laiturialueen ja Palaskylänlahden (Kotka) sedimenttitutkimus syksyllä 2017 
368/2017
Idänkirsikorennon (Sympecma paedisca) leviämiskartoitus Husulan tekokosteikossa VT7-hankkeessa: tarkkailuraportti 2017 
367/2017
Selvitys rapukannan nykytilasta ja vuollejokisimpukan esiintymisestä Loviisanjoessa 2017
366/2017 Valtatie 6 parantaminen: virtaamamittaukset ja kaivotutkimukset Utissa vuonna 2015 ja 2017
365/2017 Suon arvottaminen ja taustakuormitus 2015-2017: Loppuraportti
364/2017 Loviisan merialueen kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2016
363/2017 Pyhtään merialueen kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2016
362/2017 Virolahden kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2016
361/2017 Kymijoen soraistuksiin liittyvät luontoselvitykset 2016
360/2017 Valkealan reitin alaosan (14.18) vesistötarkkailu vuonna 2016
359/2017 Lintuvesien hoidon jälkitarkkailu Kaakkois-Suomessa 2016
358/2017 Tutkimus Vekaranjärven tilasta 2016-2017
357/2017 Vuollejokisimpukkatutkimukset Sutelan siltahankkeessa (Kymijoki) 2017
356/2017 Vuollejokisimpukan siirtoistutukset ja tutkimukset Mikkolansaaren siltahankkeessa (Kymijoki) 2017
355/2017 Tuike Finland Oy:n kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2016
354/2017 Pernoonkosken Mikkolansaaren sillan uusimisen vaikutukset Kymijoen Natura 2000 – alueeseen
352/2017 Saukkojen esiintyminen ja vaikutus kalojen käyttäytymiseen Kymijoen Koivukosken ja Korkeakosken kalateissä
351/2017 Kotkan satama-alueiden hulevesi- ja vesistötarkkailu vuonna 2016
350/2017 Vaelluskalojen määrän arviointi Kymijoen Koivukosken ja Korkeakosken kalateissä vuonna 2016
349/2017 Kiikunjoki-Saveronjoki-Silmunjoki biologinen yhteistarkkailu vuonna 2016
348/2017 Käyräjoen kevyen liikenteen siltahankkeen vesistövaikutustarkkailu vuonna 2016
347/2016 Valkealan reitin alaosan (14.18) kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2016
346/2016 Sedimenttitutkimus Haminan Pappilansaarten alueella syksyllä 2016
345/2016 Virojoen kuormitusselvitys 2016
344/2016 Saarasjärvenojan, Vaalimaanjoen ja Virojoen koskien liettymistutkimukset ja koekalastukset vuonna 2016
343/2016 Iitin Selko-, Koto- ja Haramaanjärven kunnostussuunnitelma
342/2016 Vekaranjärven koeverkkokalastukset 2016
341/2016 Virojoen, Vaalimaanjoen ja Summanjoen vaellussiikatutkimus vuonna 2016
340/2016 Kiikunjoen ja Silmunjoen vedenlaadun seuranta jatkuvatoimisin mittarein vuonna 2016
339/2016 Idänkirsikorennon (Sympecma Paedisca) leviäminen Husulan tekokosteikkoon VT7 – hankkeessa: tarkkailuraportti 2016
338/2016 Klamilanlahden uposvesikasvi- ja pohjanlaatukartoitus
337/2016 Sysmän kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2015
336/2016 Valtatie 7 (E18) hanke Hamina – Vaalimaa: mahdollisten metallikulkeutumien seuraaminen Saarasjärvenojassa vesisammaltutkimuksella kesällä 2016
335/2016 Loviisan merialueen kalalaitosten pohjaeläintarkkailu vuonna 2015
334/2016 Väliraportti ruokokuoriaistutkimuksesta (Donaciinae) Kaakkois-Suomessa 2015
333/2016 Sutelan siltahankkeen vesistövaikutustarkkailu vuosina 2015-2016
332/2016 Kotkan satama-alueiden hulevesi- ja vesistötarkkailu vuonna 2015
331/2016 Pyhtään merialueen kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2015
330/2016 Valkealan reitin alaosan (14.18) kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2015
329/2016 Virolahden kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2015
328/2016 Mussalon jätevedenpuhdistamon sekoittumisvyöhyketutkimus vuonna 2015
327/2016 Loviisan merialueen kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2015
326/2016 Valkealan reitin alaosan (14.18) vesistötarkkailu vuonna 2015
325/2016 Tuike Finland Oy:n kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2015
324/2016 Summanjokeen nousevien vaellussiikojen määrät vuonna 2015
323/2016 Vaelluskalojen määrän arviointi Kymijoen Koivukosken kalateissä vuonna 2015
322/2015 Taasianjoen siltojen rakentamishankkeen kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2015
321/2015 Mankalan voimalaitoksen ja Arrajärven säännöstelyn kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2015
320/2015 VT7:n rakentamisen vesistötarkkailu vuonna 2015
319/2015 Raussinojan (13.005) luontoarvotutkimukset vuonna 2015
318/2015 Sonnanjoen Seppälänkosken Natura-alueen kirjojokikorentokartoitukset 2014-2015
317/2015 Virojoen ja Vaalimaanjoen vaellussiikatutkimus vuonna 2015
316/2015 Heinolan Myllyojan ja Nyynäistenlahden vedenlaatu- ja sedimenttitutkimus vuonna 2015
315/2015 Pohjanlaadun ja uposkasvillisuuden kartoitus kaikuluotaamalla Loviisan voimalan edustalla vuonna 2015
314/2015 Valtatie 7 (E 18) vesistötarkkailuun sisältyvät vuollejokisimpukkatutkimukset Kymijoella ja Taasianjoella vuonna 2015
313/2015 Neuvo5 -hanke loppuraportti
311/2015 Vuollejokisimpukan siirtoistutuksen seuranta Sutelan siltahankkeessa 2015
310/2015 Valtatie 7 (E18) Hamina-Vaalimaa: Mahdollisten metallikulkeutumien seuraaminen Saarasjärvenojassa vesisammaltutkimuksella, ennakkotutkimus kesällä 2015
309/2015 Valtatie 6 parantaminen: virtaamamittaukset ja kaivotutkimukset Utissa vuonna 2015
308/2015 Valkealan reitin alaosan (14.18) kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2014
306/2015 Virolahden kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2014
305/2015 Tuike Finland Oy:n kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2014
304/2015 Valkealan reitin alaosan (14.18) vesistötarkkailu vuonna 2014
303/2015 Mussalon jätevedenpuhdistamon sekoittumisvyöhyketutkimus vuonna 2014
302/2015 Kotkan satama-alueiden hulevesi- ja vesistötarkkailu vuonna 2014
301/2015 Laviassuon kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2014
300/2015 Pyhtään merialueen kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2014
299/2015 Loviisan merialueen kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2014
298/2015 Summanjokeen nousevien vaelluskalojen määrät vuonna 2014
297/2015 Neuvo4 -hanke loppuraportti
296/2015 Neuvo -hanke loppuraportti
295/2015 Vaelluskalojen määrän arviointi Kymijoen Koivukosken kalateissä vuonna 2014
294/2015 Ruokokuoriaistutkimus (Donaciinae) Kouvolassa kesällä 2014
293/2014 Kymijoen alueen järvikunnostushankkeen loppuraportti
292/2014 Sanijärven ja Enäjärven valuma-alueen vesiensuojelusuunnitelma
291/2014 Sanijärven, Enäjärven ja Palonselän niittosuunnitelma
290/2014 Sanijärven, Enäjärven ja Palonselän hoitokalastussuunnitelma
289/2014 Sanijärven, Enäjärven ja Palonselän LLR-kuormitusvaikutusmallinnus
288/2014 Sanijärven, Enäjärven ja Palonselän kunnostussuunnitelma
287/2014 Kannusjärven valuma-alueen vesiensuojelusuunnitelma
286/2014 Kannusjärven niittosuunnitelma
285/2014 Kannusjärven hoitokalastussuunnitelma
284/2014 Kannusjärven LLR-kuormitusvaikutusmallinnus
283/2014 Haminan Kannusjärven kunnostussuunnitelma
282/2014 Onkamaanjarven valuma-alueen vesiensuojelusuunnitelma
281/2014 Onkamaanjärven niittosuunnitelma
280/2014 Onkamaanjärven hoitokalastussuunnitelma
279/2014 Onkamaanjärven LLR-kuormitusvaikutusmallinnus
278/2014 Haminan Onkamaanjärven kunnostussuunnitelma
277/2014 Tuusjärven valuma-alueen vesiensuojelusuunnitelma
276/2014 Tuusjärven niittosuunnitelma
275/2014 Tuusjärven hoitokalastussuunnitelma
274/2014 Tuusjärven LLR-kuormitusvaikutusmallinnus
273/2014 Heinolan Tuusjärven kunnostussuunnitelma
272/2014 Sompasen valuma-alueen vesiensuojelusuunnitelma
271/2014 Sompasen happitilanteen parantamismahdollisuudet
270/2014 Sompasen niittosuunnitelma
269/2014 Sompasen hoitokalastussuunnitelma
268/2014 Sompasen LLR-kuormitusvaikutusmallinnus
267/2014 Sompasen kunnostussuunnitelma
266/2014 Arrajärven valuma-alueen vesiensuojelusuunnitelma
265/2014 Arrajärven niittosuunnitelma
264/2014 Arrajärven hoitokalastussuunnitelma
263/2014 Arrajärven LLR-kuormitusvaikutusmallinnus
262/2014 Arrajärven kunnostussuunnitelma
261/2014 Märkjarven valuma-alueen vesiensuojelusuunnitelma
260/2014 Märkjärven happitilanteen parantamismahdollisuudet
259/2014 Märkjärven niittosuunnitelma
258/2014 Märkjärven hoitokalastussuunnitelma
257/2014 Märkjärven LLR-kuormitusvaikutusmallinnus
256/2014 Iitin Märkjärven kunnostussuunnitelma
255/2014 Urajärven valuma-alueen vesiensuojelusuunnitelma
254/2014 Urajärven Mukulanlahden Natura-alueen niittosuunnitelma
253/2014 Urajärven niittosuunnitelma
252/2014 Urajärven hoitokalastussuunnitelma
251/2014 Urajärven LLR-kuormitusvaikutusmallinnus
250/2014 Iitin Urajärven kunnostussuunnitelma
249/2014 Kalanviljelyn tarkkailun kehittämishanke vuosina 2013-2014: Loppuraportti
248/2014 Kymijoen ja sen edustan merialueen jätevesikuormittajien kalataloudellisen kompensaatiotarpeen arviointi
247/2014 Valtatie 7 (E18) vesistötarkkailuun liittyvät simpukkalinjatutkimukset Kymijoella vuonna 2014
246/2014 Iitin Haramaanjärven, Kotojärven ja Selkojärven koeverkkokalastukset 2014
245/2014 Kalankasvatuslaitosten vesistövaikutusten arviointi in situ pohjalevämittauksin
244/2014 VT7:n rakentamisen vesistötarkkailu vuonna 2014
243/2014 Kymijoen länsihaaran (Tammijärvi-Ahvenkoski) pohjanlaatukartoitus
242/2014 Voikosken alapuolisen vesialueen pohjanlaatukartoitus
241/2014 Sedimenttitutkimus Haminan sataman edustalla syksyllä 2014
240/2014 Säännöstelyn muutoksen vaikutus Sonnanjoen Natura-alueen kirjojokikorentoon
239/2014 Kalataloudellisen kunnostuksen vaikutus Sonnanjoen Natura-alueen kirjojokikorentoon
238/2014 Akanojan jätevedenpuhdistamon tilapäisen purkualueen vesistötutkimus
237/2014 Vuollejokisimpukan siirtoistutukset ja -tutkimukset sekä juurtokaisla Sutelan siltahankkeessa
236/2014 Valkealan reitin alaosan kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2013
235/2014 Mussalon jätevedenpuhdistamon sekoittumisvyöhyketutkimus vuonna 2013
233/2014 Sedimenttitutkimus Haminan sataman Paksuniemen edustalla vuonna 2014
232/2014 Taasianjoen siltojen rakentamishankkeen kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2013
231/2014 Virolahden kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2013
230/2014 VT7:n rakentamisen vesistötarkkailu vuonna 2013
229/2014 Loviisan merialueen kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2013
228/2014 Pyhtään edustan kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2013
227/2014 Mankalan voimalaitoksen ja Arrajärven säännöstelyn kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2013
226/2014 Valkealan reitin alaosan (14.18) vesistötarkkailu vuonna 2013
225/2014 Tuike Finland Oy:n kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2013
224/2014 Kotkan satama-alueiden vesistötarkkailu vuonna 2013
223/2014 Hartolan kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2013
222/2014 Täplälampikorennon (Leucorrhinia pectoralis) elinympäristön perustaminen ja seuranta vuoteen 2013
221/2014 Pitoisuudet ja pohjaeläinten käyttäytymisvasteet Kymijoen sedimenttien myrkyllisyyden arvioinnissa
220/2014 Turvetuotannon vesistökuormituksen arviointi ennustavien mallien ja jatkuvatoimisten mittareiden avulla
219/2014 Iitin Urajärven kuormitusselvitys vuonna 2013
218/2014 Loviisan merialueen kalalaitosten pohjaeläin- ja pohjanlaatututkimukset vuosina 2011 ja 2012
217/2013 Isoukonkorennon (Aeshna crenata) elinympäristöt Salpausselällä
216/2013 Kouvolan järvien tutkimukset vuonna 2013
215/2013 Vaelluskalojen määrän arviointi Kymijoen Koivukosken kalateissä vuonna 2013
214/2013 Suopellon sataman ja väylän ruoppauksen ja läjityksen vesistötarkkailu 2013
213/2013 Kymijoen Langinkoskenhaaran vaellussiian poikastuotanto vuonna 2013
212/2013 Tutkimus Iitin Kotojärven, Selkojärven ja Haramaanjärven vedenlaadusta
211/2013 Kymijoen Huumanhaaran ylittävän ratasillan uusimistöiden vesistövaikutustarkkailu
210/2013 Pyhtään merialueen kalalaitosten pohjaeläintarkkailu vuonna 2012
209/2013 Mankalan voimalaitoksen ja Arrajärven säännöstelyn kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2012
208/2013 Neuvo 2 -hanke, loppuraportti
207/2013 Valtatie 7 vesistötarkkailuun liittyvät simpukkalinjatutkimukset Taasianjoella ja Kymijoella vuonna 2013
205/2013 Virojoen koskien liettymistutkimukset sekä koekalastukset ja -ravustukset vuonna 2013
204/2013 Vaalimaanjoen koskien liettymistutkimukset sekä koekalastukset ja -ravustukset vuonna 2013
203/2013 Saarasjärvenojan koskien liettymistutkimukset sekä koekalastukset ja -ravustukset vuonna 2013
202/2013 Valkealan reitin alaosan kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2012
201/2013 Vaalimaanjoen Mattilankosken vuollejokisimpukka- ja kirjojokikorentoselvitys vuonna 2013
200/2013 Sikasalonsuon kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2012
199/2013 Summanjoen yläosan kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2012
198/2013 Sysmän kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2012
197/2013 Sorsajoen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2012
196/2013 Kiikunjoen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2012
195/2013 Taasianjoen siltojen rakentamishankkeen kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2012
194/2013 Iso-Ruhmaan, Saaramaanjärven ja Rautjärven litoraalipohjaeläintutkimukset vuonna 2012 (Kouvola)
193/2013 Valkealan reitin alaosan (14.18) vesistötarkkailu vuonna 2012
191/2013 Kotkan satama-alueiden vesistötarkkailu vuonna 2012
190/2013 Kymijoen Pyhäjärven ulappa-alueen kalakannat vuonna 2012
189/2013 Laviassuon kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2012
188/2013 Pyhtään merialueen kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2012
187/2013 Loviisan merialueen kalalaitosten vesistötarkkailu vuonna 2012
186/2013 Kymijoen lohi- ja taimenistutusten tuloksellisuus
185/2013 VT7:n rakentamisen vesistötarkkailu vuosina 2011-2012
184/2013 Tuike Finland Oy:n kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2012
183/2013 Mussalon jätevedenpuhdistamon vesistötarkkailu vuonna 2012
182/2013 Pien-Saimaan Sunisenselän vedenlaadun kehitys ja ekologinen tila paleolimnologisella menetelmällä arvioituna
181/2013 Hartolan kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2012
180/2013 Suopellon sataman ja väylän ruoppauksen ja läjityksen vesistötarkkailu 2012
179/2012 Haminan Sataman kalataloudellinen tarkkailu vuodelta 2012
178/2012 Jatkuvatoimiset mittarit turvetuotannon vesistökuormituksen arvioinnissa
177/2012 Summanjoen ja Sippolanjoen ekologiset tutkimukset vuosina 2011-2012
176/2012 Konniveden ja Vuolenkosken sedimenttitutkimukset vuonna 2012
175/2012 Arvio Niska- ja Suolajärven säännöstelyn alarajan noston vaikutuksista järvien vedenlaatuun ja eliöstöön
174/2012 Valtatie 7 vesistötarkkailuun liittyvät simpukkalinjasukellukset Kymijoella vuonna 2012
173/2012 TASO-hankkeen surviaissääskitutkimusten tulokset vuodelta 2012
171/2012 Koskenalusjärven itärannan täyttömaan vaikutukset Kymijoen Natura 2000 -alueeseen
170/2012 Valkealan reitin alaosan (14.18) vesistön tilan kehitys vuosina 2002-2011
169/2012 Valkealan reitin alaosan (14.18) vesistötarkkailu vuonna 2011
168/2012 Mankalan voimalaitoksen ja Arrajärven säännöstelyn kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2011
167/2012 Sorsajoen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2011
166/2012 Tuike Finland Oy:n kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2011
165/2012 Hartolan kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2011
164/2012 Summanjoen yläosan kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2011
163/2012 Kiikunjoen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2011
162/2012 Mussalon jätevedenpuhdistamon vesistötarkkailu vuonna 2011 ja litoraalipohjaeläintutkimus vuonna 2010
161/2012 Kotkan satama-alueiden hulevesi- ja vesistötarkkailu vuonna 2011
160/2012 Laviassuon kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2011
159/2012 Valkealan reitin alaosan kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2011
158/2012 Suopellon sataman ja väylän ruoppauksen ja läjityksen vesistötarkkailu 2011
157/2012 Taasianjoen siltojen rakentamishankkeen kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2011
156/2012 Ruskeasuon kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2011
155/2012 Haminan sataman vesistö- ja kalataloustarkkailut vuonna 2011
154/2012 Pyhtään Siltakylänlahden ruoppauksen vesistötarkkailu syksyllä 2011
153/2012 Kotkan Mussalon jätevedenpuhdistamo: jätevesien sekoittumisvyöhyketutkimus 2011
152/2012 Maitiaislahden sedimentti-, pohjaeläin- ja kalastotutkimukset vuonna 2011
151/2011 Valtatie 7 vesistötarkkailuun liittyvät simpukkalinjatutkimukset Taasianjoella ja Kymijoella vuonna 2011
150/2011 Summanjoen yläosan kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2010
149/2011 Sorsajoen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2010
148/2011 Haminan sataman vesistö- ja kalataloustarkkailut vuonna 2010
147/2011 Ruskeasuon kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2010
146/2011 Kiikunjoen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2010
145/2011 Mussalon jätevedenpuhdistamon vesistötarkkailu vuonna 2010 (tiivistelmä)
144/2011 Sysmän kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2010
143/2011 Taasianjoen siltojen rakentamishankkeen kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2010
142/2011 Kotkan Satama Oy:n vesistötarkkailu vuosina 2009-2010
141/2011 Pien-Saimaan maaveden Piispalanselän vedenlaadun kehitys sekä ekologinen tila paleolimnologisella menetelmällä arvioituna
140/2011 Turpaankosken ja Saaramaanjärven pohjapatojen rakentamisen aikainen vesistötarkkailu
139/2011 Valkealan reitin alaosan (14.18) vesistötarkkailu vuonna 2010
138/2011 Valkealan reitin alaosan kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2010
137/2011 Hartolan kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2010
136/2011 Mankalan voimalaitoksen ja Arrajärven säännöstelyn kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuosina 2008-2010
135/2010 Itäisen Suomenlahden mahdollisten suojasatama-alueiden biomarkkeritutkimukset vuonna 2010
133/2010 Vehkaojansuon kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2010
131/2010 Valkealan reitin alaosan kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2009
130/2010 Maitiaislahden sedimenttitutkimus, Stora Enso Packaging Oy:n velvoitetutkimus
129/2010 Kymijoen kalataloudellinen kompensaatiotarve – esiselvitys
128/2010 Sysmän Kirkkolahden sedimenttitutkimus
127/2010 Hyötyvoimalan jäähdytysvesien lämpötilavaikutukset Kymijoessa
126/2010 Valkealan reitin alaosan (14.18) vesistötarkkailu vuonna 2009
125/2010 Suvaintojen surviaissääski- ja koskien pohjaeläinyhteisöt jokien ekologisen tilan arvioinnissa
124/2010 Haminan sataman vesistö- ja kalataloustarkkailut vuonna 2009
123/2010 Hamina-Kotka siirtoviemärin rakentamisen aikainen vesistötarkkailu
122/2010 Anjalankoski-Kotka siirtoviemärin ja Mussalon jätevedenpuhdistamon uuden purkuputken rakentamisen aikainen vesistötarkkailu
121/2010 Laviassuon kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2009
120/2010 Hartolan, Heinolan ja Sysmän vesistötutkimukset vuonna 2009