Kymijoen vedenlaatu 11.4.2022

Päivitetty: 18.05.2022
Analyysi Yksikkö Rapakoski Huruksela* Karhula Kokonkoski Ahvenkoski
Happi mg/l 12,5 12,2 12,3 12,9 11,7
Hapen kyllästys-% % 87 87 88 93 82
Sameus FTU 1,1 2,3 2,7 2,7 2,6
Kiintoaine mg/l 1,1 2,1 3,1 2,9 1,9
Sähkönjohtavuus mS/m 7,3 7,8 7,9 7,7 7,8
Alkaliteetti mmol/l 0,25 0,26 0,27 0,27 0,27
pH (25°C) 7,1 7,1 7,0 7,0 7,0
Väri mgPt/l 30 35 40 35 40
Kokonaistyppi µg/l 520 590 610 580 610
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 230 260 280 280 270
Ammoniumtyppi µg/l 5 18 17 19 31
Kokonaisfosfori µg/l 10 14 18 15 16
Liukoinen fosfori µg/l 6 6 7 4 6
Rauta µg/l  – 120  –  –  –
Magnesium mg/l  – 1,4  –  –  –
Piidioksidi mg/l  – 3,4  –  –  –
Alumiini µg/l  – 110  –  –  –
CODMn mg/l 7,4 7,6 8,0 7,9 8,2
Kalsium mg/l  – 4,5  –  –  –
Mangaani µg/l  – 10  –  –  –
Kloridi mg/l   4,9  –  –  –
Sulfaatti mg/l  – 9,9  –  –  –
Kalium mg/l  – 1,2  –  –  –
Natrium mg/l  – 6,3  –  –  –
E. coli kpl/100 ml 10 190 200 110 20
Kolimuotoiset bakteerit kpl/100 ml 41 650 840 640 63
Fekaaliset enterokokit kpl/100 ml <10 <10 20 20 <10
TOC mg/l 8,2 8,2 8,6 8,7 9,2
Lämpötila 0C 0,7 1,7 1,6 2,0 0,8

* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima

 

Arkistot

Kategoriat