Kymijoen vedenlaatu 7.12.2021

Päivitetty: 29.12.2021
Analyysi Yksikkö Rapakoski Huruksela* Karhula Kokonkoski Ahvenkoski
Happi mg/l 13,0 13,7 14,0 14,2 14,1
Hapen kyllästys-% % 89 93 96 97 96
Sameus FTU 0,9 1,2 1,3 1,3 3,4
Kiintoaine mg/l <1 <1 1,0 <1 1,4
Sähkönjohtavuus mS/m 7,5 8,5 8,4 8,5 8,6
Alkaliteetti mmol/l 0,25 0,28 0,28 0,28 0,28
pH (25°C) 7,1 7,1 7,0 7,1 7,2
Väri mgPt/l 30 35 30 35 40
Kokonaistyppi µg/l 260 430 450 450 470
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 250 290 290 300 330
Ammoniumtyppi µg/l <5 6 <5 11 9
Kokonaisfosfori µg/l 8 8 8 7 10
Liukoinen fosfori µg/l 3 4 4 4 5
Rauta µg/l  – 52  –  –  –
Magnesium mg/l  – 1,4  –  –  –
Piidioksidi mg/l  – 2,8  –  –  –
Alumiini µg/l  – 56  –  –  –
CODMn mg/l 7,0 7,6 7,2 8,4 7,5
Kalsium mg/l  – 4,9  –  –  –
Mangaani µg/l  – <10  –  –  –
Kloridi mg/l   4,6  –  –  –
Sulfaatti mg/l  – 12  –  –  –
Kalium mg/l  – 1,5  –  –  –
Natrium mg/l  – 7,8  –  –  –
E. coli kpl/100 ml 2 10 12 3 4
Kolimuotoiset bakteerit kpl/100 ml 29 310 93 67 520
Fekaaliset enterokokit kpl/100 ml 0 3 0 1 1
TOC mg/l 8,0 7,8 7,8 8,0 8,1
Lämpötila 0C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima

 

Arkistot

Kategoriat