Merialueen vedenlaatu 4.5.2022

Päivitetty: 18.05.2022
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 13,1 13,0 14,3 14,1
Hapen kyllästys-% % 101 100 111 110
Sameus FTU 1,6 2,4 1,7 2,2
Sähkönjohtavuus mS/m 663 603 737 743
Saliniteetti 3,74 3,27 4,22 4,24
pH 8,0 7,9 8,3 8,3
Väri mgPt/l 25 25 25 20
Kokonaistyppi µg/l 430 450 310 330
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 100 150 <5 <5
Ammoniumtyppi µg/l <5 8 5 <5
Kokonaisfosfori µg/l 34 36 39 42
Fosfaattifosfori µg/l 11 12 5 5
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml <10 <10 <10 <10
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l 19 19 29 38
Näkösyvyys m 2,9 2,5 2,5 2,4
Lämpötila 0C 3,6 3,6 3,6 3,8

 

Arkistot

Kategoriat