Merialueen vedenlaatu 29.8.2022

Päivitetty: 12.09.2022
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 7,9 7,7 7,8 7,7
Hapen kyllästys-% % 91 88 90 89
Sameus FTU 0,7 1,6 1,2 1,3
Sähkönjohtavuus mS/m 687 603 635 617
Saliniteetti 3,96 3,44 3,63 3,53
pH 8,0 7,8 7,9 7,9
Väri mgPt/l 15 20 15 15
Kokonaistyppi µg/l 460 470 460 490
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 15 36 13 17
Ammoniumtyppi µg/l 48 47 52 58
Kokonaisfosfori µg/l 25 29 26 32
Fosfaattifosfori µg/l 9 12 12 13
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml <10 <10 <10 <10
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l 3,1 6,6 2,4 4,0
Näkösyvyys m 5,3 3,5 4,5 3,8
Lämpötila 0C 21,2 21,2 21,3 21,6

 

Arkistot

Kategoriat