Merialueen vedenlaatu 15.12.2021

Päivitetty: 22.12.2021
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 12,8 12,4 12,4 12,2
Hapen kyllästys-% % 93 88 88 86
Sameus FTU 1,0 2,1 1,0 0,9
Sähkönjohtavuus mS/m 701 393 777 782
Saliniteetti 3,97 2,15 4,44 4,47
pH 7,7 7,5 7,8 7,8
Väri mgPt/l 20 30 20 15
Kokonaistyppi µg/l 430 510 430 430
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 140 190 130 130
Ammoniumtyppi µg/l 8 <5 12 12
Kokonaisfosfori µg/l 36 27 34 37
Fosfaattifosfori µg/l 27 10 26 30
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml        
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l        
Näkösyvyys m 4,3 3,0 4,0 4,2
Lämpötila 0C 1,1 0,8 0,1 0,2

 

Arkistot

Kategoriat