Merialueen vedenlaatu 18.10.2022

Päivitetty: 09.11.2022
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 10,4 9,1 10,0 10,0
Hapen kyllästys-% % 94 82 91 92
Sameus FTU 2,1 2,5 1,5 1,7
Sähkönjohtavuus mS/m 733 549 776 761
Saliniteetti 4,24 3,10 4,53 4,41
pH 7,9 7,7 7,9 7,9
Väri mgPt/l 15 20 15 15
Kokonaistyppi µg/l 430 410 390 430
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 90 110 59 58
Ammoniumtyppi µg/l 11 18 20 30
Kokonaisfosfori µg/l 45 36 39 39
Fosfaattifosfori µg/l 27 21 26 25
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml        
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l 5,4      
Näkösyvyys m 3,0 2,8 2,8 2,7
Lämpötila 0C 9,8 10,1 10,2 10,3

 

Arkistot

Kategoriat