Merialueen vedenlaatu 20.7.2022

Päivitetty: 15.08.2022
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 8,9 8,2 8,5 7,7
Hapen kyllästys-% % 90 83 85 76
Sameus FTU 2,0 2,7 1,6 2,2
Sähkönjohtavuus mS/m 601 521 724 741
Saliniteetti 3,44 2,95 4,20 4,31
pH 7,9 7,7 7,9 7,8
Väri mgPt/l 25 25 20 20
Kokonaistyppi µg/l 400 470 370 350
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 37 89 28 37
Ammoniumtyppi µg/l <5 15 <5 22
Kokonaisfosfori µg/l 25 27 26 37
Fosfaattifosfori µg/l <2 3 7 17
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml <10 <10 <10 <10
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l 6,9 7,7 4,2 3,7
Näkösyvyys m 2,1 2,1 3,2 2,2
Lämpötila 0C 15,2 15,0 14,2 13,4

 

Arkistot

Kategoriat